Företagsbloggen

Tips, råd och tankar om e-handel

I en stor undersökning genomförd i samarbete med SIFO har vi frågat 300 köpande företag om deras vanor att handla på nätet. Bland de som inte e-handlar frågade …
E-handel mellan företag är på gång, men utvecklingen går långsamt. Samtidigt som viljan att handla på nätet blir större är det fortfarande få som gör merparten …
När köpupplevelsen inte lever upp till konsumentens förväntningar påverkas försäljningen avsevärt. En missnöjd kund lämnar ofta butiken och vänder sig istället …
Att hänga med i digitaliseringen ställer krav på mål och uppföljning. Som företag finns det en stor vinning i att rapportera om hur investeringar betalar sig …
Kim Aasheim är paymentsexpert i Norge. Vi frågade honom vad som är viktigt att tänka på för svenska e-handlare som säljer i Norge. Men frågan är, finns det …
Företagsbloggen

Prenumerera på e-handel