E-handel  /  26 nov 2018  /  2 min

Hämta hem din Black Friday-investering

Grattis, du överlevde Black Friday! Men hur ska du få maximal utväxling av dina investerade pengar? Här kommer sex tips på hur du utvärderar utgången av Black Friday i syfte att öka din försäljning.

Hämta hem din Black Friday-investering

Inför Black Friday läggs enorma mängder tid och resurser på att skapa annonser och driva marknadsföring mot sin sajt för att maximera försäljningen. Men vad kan du göra för att skapa större värde och få tillbaka mer av investeringen även i efterföljande perioder?

Risken när du bara fokuserar på förberedelserna inför Black Friday är att du missar individerna bakom siffrorna och inte får valuta för den data du betalt för. Genom att analysera olika slags kunddata som kommer in under Black Friday kan du få insikter om företagets mest värdefulla kundsegment och om din egen marknadsföring. Om du analyserar kampanjen och drar nytta av dina lärdomar kan du med stor sannolikhet öka försäljningen under resterande delar av året.

Börja med att fråga dig vad som var målet med din Black Friday-kampanj. Var det att öka försäljningen, öka kännedomen eller kanske öka lönsamheten? Detta ligger till grund för vilka KPI:er som är viktigast för ditt bolag att mäta och analysera i efterhand.

Sex tips för hur du analyserar utgången av Black Friday:

  • Vilka produkter var dina storsäljare? Kan du promota dessa på andra sätt än bara under Black Friday?

  • Titta på vilka kunder som var mest benägna att göra ett återköp. Genom att analysera deras beteende kan du hitta insikter för att få fler att köpa igen.

  • Hur såg beteendet ut under Black Friday? Använde många kunder sökrutan på din sajt för att hitta en specifik produkt, men utan att göra något köp? Analysera vad de sökte på och se till att nästa person som söker efter samma sak inte går lottlös.

  • Hur höll sajten för den ökade belastningen? Hastigheten är kritisk och behöver leva upp till konsumenternas höga förväntningar för att inte kosta pengar i förlorad försäljning.

  • Kan du se något mönster mellan vilka produkter som såldes ihop? Öka din korsförsäljning ytterligare genom att marknadsföra dessa produkter tillsammans.
     
  • Hur mäter du dina insatser? Det här borde du helst ha tänkt på redan innan kampanjen, men kom ihåg att det alltid är viktigt att ta reda på vilka KPI:er som är viktiga, sätt ett mål för varje och följ upp.

Men viktigast av allt..

Att mäta något är bättre än att inte mäta någonting alls. Har du inte verktygen, tiden eller kompetensen att göra allting på en gång, sätt ribban lite lägre och mät det du kan. Lycka till!

Nedan kan du ladda ner lojalitetsexperten Sara Hällgrens guide till hur du lyckas med ditt lojalitetsarbete. 

Tre framgångsfaktorer för att bygga lojalitet

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på e-handel