Företagsbloggen

Tips, råd och tankar om företagsfinansiering

Världen förändras snabbare nu än vad den någonsin tidigare har gjort. Samtidigt kommer utvecklingen aldrig gå så långsamt som den gör idag. Hur påverkar det …
Från sifferexpert till strategisk rådgivare. De senaste åren har skillnaden mellan en traditionell och modern CFO blivit allt tydligare. Collectors VD, Martin …
I vilken grad påverkas verksamhetens ekonomi om kredittiden reduceras med sex dagar? För att ta reda på hur mycket kapital som frigörs när kredittiden minskar, …
Under förvärvsprocessen, sker oftast tuffa förhandlingar. För att hitta en lösning som passar båda parter, brukar förutsättningarna ändras under samtalens …
Företagsförvärv är ett komplext område och bör genomföras tillsammans med en erfaren rådgivare. Men att anlita en konsult i ett tidigt skede kan vara kostsamt. …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering