Factoring går ut på att företag frigör kapital genom att sälja eller belåna sina fakturor. Men för att få en djupare förståelse bjuder vi på en kort …
Du har säkert hört talas om factoring, men kanske inte riktigt förstått vad det är eller varför det är bra? Här kommer en kort grundlektion för dig som är ny …
Erbjudandena inom företagsfinansiering har sett likadana ut i 50 år. Först nu har digitaliseringens möjligheter nått segmentet. Christopher Bäckström är …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering