IPA, eller Intelligent Process Automation som det egentligen heter, innebär att man maximerar affärsnyttan med hjälp av att automatisera en eller flera …
Med hjälp av RPA kan företag frigöra tid från anställda som idag arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Den tiden kan istället användas för att skapa mer …
Världen förändras snabbare nu än vad den någonsin tidigare har gjort. Samtidigt kommer utvecklingen aldrig gå så långsamt som den gör idag. Hur påverkar det …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering