Det finns en oro för hur kundrelationen påverkas när du använder factoring, och speciellt om du dessutom ska byta factoringpartner. Men processen är ofta …
Synen på factoring har förändrats från att vara en tjänst för bolag med likviditetsproblem till att bli ett viktigt styrmedel. Idag är det enkelt, smidigt och …
Den senaste tiden har allt fler aktörer börjat erbjuda factoringlösningar. Allt från mindre finansbolag till storbanker. I denna artikeln förklarar jag hur man …
I vilken grad påverkas verksamhetens ekonomi om kredittiden reduceras med sex dagar? För att ta reda på hur mycket kapital som frigörs när kredittiden minskar, …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering