Företagsfinansiering  /  6 mar 2019  /  ~ 5 min

Bolag med globaliseringspotential vågar inte satsa

Den snabba teknikutvecklingen inom tillverkningsindustrin har skapat tillväxtpotential för många svenska aktörer. Men tyvärr hämmas många av de finansiella utmaningarna. För att våga satsa är det viktigt att ha rätt finansieringslösning inför tillväxtresan.

Bolag med globaliseringspotential vågar inte satsa

Globaliseringen och automatiseringen har skapat möjligheter för den nordiska tillverkningsindustrin. Med reducerade kostnader och ökad effektivitet kan svenska bolag kompensera för dyra råvaror och höga personalkostnader. Men det senaste årets utveckling har också gett upphov till en del finansiella utmaningar för svenska aktörer. Att kunna hantera utmaningarna är avgörande för att lyckas på en global marknad.

I min roll som Client Executive Credit på Collector möter jag många aktörer inom den nordiska tillverkningsindustrin. Några tillverkar hörlurar, andra bygger lastbilar. Men trots att företagen är olika i många avseenden, står de inför liknande utmaningar. För att bli konkurrenskraftig på en global marknad, krävs nya investeringar och därmed en finansiell strategi.

Globaliseringens inverkan på tillverkningsindustrin

Historiskt sett har många svenska underleverantörer levererat produkter till kunder och byggt anpassade komponenter åt ett svenskt storbolag. Men tack vare en automatiserad produktionslina, minskade tillverkningskostnader och bättre transportalternativ passar nu många aktörer på att utöka verksamheten och expandera globalt.

Idag kan en utlandssatsning både vara lönsam och nödvändig, men den innefattar oftast stora investeringar och därmed krävs ett kassaflöde som kan täcka satsningen. Låt oss titta närmare på de finansiella utmaningar som uppstår i samband med en internationell expansion.

Det tar tid att etablera sig på en utländsk marknad

Att göra förstudier, bygga upp ett distributionsnätverk och marknadsföra sig lokalt är en process som kräver finansiell tålmodighet. Oavsett om man startar upp ett lokalt säljkontor eller ingår avtal med en agentur, innebär det oftast en del resande. Oväntade avvikelser från planeringen och nya erfarenheter får snabbt ekonomiska konsekvenser. Därför är kassaflödet en avgörande faktor för att klara av den första perioden.

Skillnader i betalningsvillkor

De bolag som lyckas komma igång med utlandsförsäljningen stöter ofta på ett problem, kopplat till betalningsvillkor. Skillnader i betalningsvillkor mellan olika länder kan snabbt komma att belasta företagets ekonomi. Ett svenskt tillverkningsbolag som köper in svenska råvaror kan t.ex. ha en leverantörsfaktura på trettio dagar. Men när en utländsk kund kräver att få betala först om sextio till nittio dagar, är det viktigt för företaget att kunna finansiera mellanperioden.

Automatisering kräver stora investeringar

För att kunna konkurrera med lågprisländer har automatisering blivit en viktig del i västvärldens produktion. På sikt bidrar automatiseringen till en lägre produktionskostnad, men inledningsvis krävs stora investeringar för att utöka en maskinpark. Det är en av de främsta anledningarna till det kapitalbehov som finns hos svenska tillverkningsföretag idag.

Har du koll på marknadens finansieringslösningar?

Det är tydligt att många industriföretag hämmas av dessa finansiella utmaningar. Trots att det kan finnas en stor potential och möjlighet att expandera globalt, tar företag inte steget ut på den globala marknaden. Risken är för stor.

Min uppfattning är att det finns en bristande kunskap rörande finansiella lösningar, bland aktörer inom tillverkningsindustrin. Många har förlitat sig till samma bank i flera år, dit man av naturliga skäl vänder sig för att söka finansiering inför en global expansion. Men en avslagen låneansökan behöver inte betyda att expansionen inte ska ske. Det är viktigt att känna till att det finns fler finansiella verktyg och lösningar på marknaden för att klara av en sådan tillväxt. Mitt tips till den som verkar inom tillverkningsindustrin är att undersöka olika finansiella lösningar och jämföra alternativen, för att hitta den lösning som passar det specifika behovet.

Funderar du på hur du ska finansiera tillväxtresan? Ladda ner artikeln om hur en aktör kunde behålla ett jämnt och stabilt kassaflöde trots en tung beställning med extraordinära betalningsvillkor. 

VD:n på IAC: "Det är så varje bank borde fungera"

 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering