Företagsfinansiering  /  17 feb 2020  /  > 6 min

Bra ledarskap är att utmana sig själv och bli utmanad

Anna Kinberg Batra har lämnat partipolitiken. Idag är hon rådgivare och föreläser om bland annat ledarskap och förändring. Vi fick en pratstund om företagsledarskap, styrelser och vikten av att våga fatta beslut.

AKB_1100x396

Anna Kinberg Batra blev invald som styrelseledamot i Collector Bank våren 2019. Hon har en gedigen politisk bakgrund och erfarenhet som riksdagsledamot, ordförande för finansutskottet och partiledare för Moderaterna. Hon är dessutom rådgivare och föreläsare inom politik, ledarskap och förändring samt Leader of Residence vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det viktigaste är att få saker att hända

Att leda ett företag och att leda ett politiskt parti har många likheter. Anna Kinberg Batra menar att den viktigaste egenskapen en ledare behöver ha är att få saker att hända, men det är en komplex situation.  

– Ledarskap är både svårare och roligare idag. Ledare måste förtjäna sitt förtroende och visa tydligt åt vilket håll man ska. Samtidigt behöver man vara snabb i fötterna och beredd att ompröva beslut under vägens gång, säger Kinberg Batra.

Det finns två viktiga skillnader mellan ledarstrukturerna i organisationer och i partipolitiken. Det ena är att politiska medarbetare inte är anställda utan förtroendevalda, vilket gör att det finns många olika lojaliteter. Det andra är att politiken är mycket mer konfliktorienterad.

– Om två partier tycker nästan likadant så händer det att man samarbetar, som i Alliansen till exempel. Men man konkurrerar fortfarande om samma väljarkår vilket gör att man söker konflikt. På kort sikt lönar det sig inte att alla samlas kring samma åsikt.

Företag behöver agera på samhällsnivå

Företagsledare och politiker har mycket gemensamt men också mycket att lära av varandra. Anna Kinberg Batra menar att företag behöver förstå att man är en del av någonting större och att agera på samhällsnivå.

– Många vd:s på börsbolag underskattar att de är en del av en hel bransch och att deras agerande har effekter på samhället utanför. När jag var politiker kunde jag få förfrågningar om lagändringar från stora företagsledare, men de förklarade inte varför det var viktigt för fler. Då är det slöseri med tid.

Å andra sidan behöver även politiker inspireras av företagsledare. Enligt Kinberg Batra är det viktigaste att våga fatta beslut.

– Politiken skulle piggas upp av att tänka mer som entreprenörer. Men det är lättare sagt än gjort. Ett parti är en trögare organisation, men för att leda ett samhälle i förändring krävs det entreprenörskap för att kunna fatta rätt beslut.

Sträva efter dynamiska styrelser

En styrelses viktigaste uppgift är att hitta ett driv framåt för bolagets bästa. Anna Kinberg Batras styrelseengagemang är förhållandevis färskt, men en tydlig insikt är att det är enklare att få fram förändring i ägarledda bolag där det finns en tradition av att våga ta beslut. Sådana förutsättningarna skapas också genom en grupp där personligheter, egenskaper och erfarenheter kompletterar varandra.

– Vi ser fortfarande rena nidbilder på styrelser och ledningsgrupper. Det är en kulturell dominans av vita män som känner varandra sedan förut. I väldigt homogena styrelser tror jag att man får en snäv blick på samhället.

Anna Kinberg Batra sitter inte själv i några sådana styrelser. Hon menar att hennes engagemang finns i väl sammansatta grupper där medlemmarna kompletterar varandra, med olika incitament och bakgrunder. Idéer gnuggas och prövas ordentligt innan de väljs eller väljs bort.

– Jag skulle inte vilja jobba med en grupp som var allt för homogen. Möjligen skulle jag inte heller få vara med eftersom jag tillhör det underrepresenterade könet.

Olika åsikter är en styrka

En styrelse ska vara sammansatt av olika komponenter, men för bästa dynamik behöver det även finnas olika åsikter. Som ledare måste man våga omge sig och utsätta sig för personer som säger ifrån.

– Bra ledarskap är att utmana sig själv och bli utmanad. Jag brukar bråka med min närmaste omgivning eftersom jag inte blir tillfreds av en grupp där alla bara nickar, utan jag blir tvärtom nervös. Det blir bättre resultat om man utsätter sig för andra perspektiv, härjar med dem och sedan kommer fram till en gemensam slutsats.

Men hur stor del har styrelsearbete egentligen i ett företags framgång?

– Stor tror jag. Uppgiften är att strategiskt leda företaget framåt. Det operativa arbetet sköter andra bättre än vi, men att ta siffror, resultat och erfarenheter från det operativa och tänka större är styrelsens viktigaste jobb. När det görs bra så betyder det att bolaget kan växa, säger Anna Kinberg Batra.

Så rekryterar du till din styrelse

Hur ska man tänka för att sätta ihop en bra styrelse? Sara Wallin är vd på Almi Väst och ett riktigt styrelseproffs. I den här artikeln ger hon sina bästa tips för hur du rekryterar rätt!

Rekrytera rätt till din styrelse

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering