Företagsfinansiering  /  16 jan 2019  /  > 4 min

CFO i ett tillväxtbolag - utmaningar, fördelar och lärdomar

Att vara CFO i ett tillväxtbolag kräver egenskaper och kunskaper som skiljer sig från mogna bolag. Magnus Erkander var CFO på Collector Bank mellan 2018 och 2019 och menar att det är det roligaste och svåraste jobbet han haft under sina 37 år i branschen.  
CFO i ett tillväxtbolag - utmaningar, fördelar och lärdomar

Magnus Erkander var CFO på Collector Bank mellan april 2018 och mars 2019. Innan dess var han 17 år på Nordea som bland annat affärscontroller. Som CFO var Magnus ansvarig för den ekonomiska styrningen av Collectorkoncernen genom bland annat ekonomisk och finansiell rapportering till ledning, styrelse och myndigheter.  

– Den viktigaste uppgiften är att hjälpa till att säkra att de affärsmässiga beslut som tas är lönsamma. Sedan fokuserar vi på hur vi ska fördela resurserna på bästa sätt under 2019.   

Skillnaden på tillväxtbolag och mogna bolag 

Magnus menar att det är stor skillnad på att vara CFO i ett tillväxtbolag och ett moget bolag. I ett tillväxtbolag måste du hitta pengar för att kunna expandera och samtidigt se till att rutiner och processer utvecklas i takt med att organisationen växer. Det fungerar inte att behålla samma arbetssätt när en organisation förflyttas från liten till stor och det gäller att hinna ikapp sina interna processer. 

 Du behöver vara så nära affären som möjligt så du förstår vad som händer och kan fatta kloka beslut, det går inte att sitta inne på kontoret och rulla tummarna. Dessutom måste man se till att ha medarbetare och resurser som växer i takt med bolaget, både i antal och kompetens.  

Utmaningarna och fördelarna 

Men precis som för alla bolag finns det utmaningar, till exempel att utveckla de ekonomiska verktyg som verksamheten behöver för att kunna fatta bra beslut.  
 
– På Collector mäts till exempel produktlönsamheten. Men eftersom verksamheten hela tiden utvecklas måste även mätverktygen göra det. Alltså blir det en stor utmaning att växa och samtidigt ha verktyg som fungerar i varje ny fas. 
 
Magnus menar att det även finns saker som är enklare än i ett moget bolag, speciellt vad gäller interna processer. Det är nämligen vanligt att den tid mogna bolag lägger  intern rapportering inte står i proportion till vad den interna kontrollen verkligen bidrar till.  

– Mogna bolag kan vara för byråkratiska. Det går långsamt och det tar lång tid att fatta beslut. I ett tillväxtbolag kan man se hur olika insatser faktiskt leder till förändring 

Tips till dig som CFO i tillväxtbolag   

Efter 37 år i branschen har Magnus bred erfarenhet och kunskap kring hur både mogna bolag och tillväxtbolag fungerar. Hans tips till någon som just blivit CFO i ett tillväxtbolag är följande: 

– Hitta ett enkelt och robust sätt att mäta resultat eller lönsamhet från din försäljning. På många nya ställen mäter man bara försäljningen, men det räcker inte. Du behöver veta vilka resultat verksamheten genererar. Det kan verka enkelt i början när bolaget sysslar med en sak, men så fort man börjar få olika affärsspår behövs ett enkelt sätt att följa spåren och vad de bidrar till. Utmaningen är att hitta ett sätt att göra det utan att det blir byråkratiskt. 

Funderar du på hur du kan förbättra mätetalen för att skapa tillväxt i ditt bolag? Ladda ner vår nyckeltalsguide.

Guide: Så förbättrar du dina nyckeltal

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering