Företagsfinansiering  /  31 jan 2020  /  2 min

De största utmaningarna med dagens styrelsearbete

Gunvor Engström har varit styrelsemedlem i många olika typer av bolag och organisationer. I den här artikeln delar hon med sig av vad hon tycker är de största utmaningarna med dagens styrelsearbete.

Gunvor_1100x396

Styrelsens arbete är av stor betydelse för ett bolags utveckling och i en föränderlig värld ökar kraven på styrelsearbetet. Men vilka är egentligen de största utmaningarna för en styrelse och vad är det som gör att det inte alltid fungerar som det är tänkt? Vi ställde några frågor till Gunvor Engström, som har lång erfarenhet från styrelser i många olika typer av bolag och organisationer. Hon har även haft flera uppdrag som vd och drivit egna bolag. Sedan 2018 är hon styrelseordförande för Styrelseakademien i Stockholm, vars uppdrag är att bidra till att professionalisera styrelser i svenska bolag och organisationer.

Hej Gunvor, hur skulle du säga att styrelsearbete har förändrats sedan du började i mitten på 80-talet?

Det är en ganska stor förändring som har skett. Jag tror inte att man tog det riktigt på samma allvar för 20-30 år sen, utan man gick på mötena, läste papperna, lyssnade och tog beslut. Nu har man börjat förstå allvaret mer och mer och inser att det inte bara är att ta ett uppdrag utan att det också innebär ett stort ansvar och en rejäl arbetsinsats. Idag är också regelverket så mycket mer omfattande, vilket gör att mycket tid går åt till riskfrågor och regelefterlevnad. Jag ser även en stor skillnad i att hållbarhetsfrågor och mångfald har fått mycket mer utrymme. Om man förr ägnade mest tid åt resultat- och balansräkning och mötesprotokoll så tar bolagen ett större samhällsansvar idag. Det har ju förstås gjort styrelsearbete mycket roligare.

Vilka är de största utmaningarna för en styrelse?

Att våga utmana och tänka nytt, så att man inte faller in i den gamla vanliga trallen. Utvecklingen sker så otroligt fort idag och det gör att man måste hålla koll på omvärlden så att man verkligen förändras i minst samma takt som kunderna. Jag tror verkligen på att då och då ha en strategidag och då inte bara lyssna på den egna organisationen, utan ta in externa experter så att man får omvärldsperspektivet. 

Vad är det som gör att vissa styrelser inte fungerar?

När styrelsen inte riktigt har förstått sin roll, nämligen att man är där för att lägga strategier, utse ledning och följa upp, utan i stället ägnar sig åt detaljer och små frågor som egentligen hade kunnat hanteras av organisationen. Eller när man inte är konstruktiv. Det förstör mycket när ordföranden bara lyssnar på vissa och resten är oviktiga. Kanske för att de tycker likadant, eller känner varandra.

Vilka är utmaningarna när det gäller tillsättande av vd?

När man har lagt en strategi ska man försöka hitta den personen som man tror kan leverera det och som dessutom kan lyckas få med sig organisationen på att gå åt det hållet. Men även om man har en lång kravspecifikation och gör utförliga tester så kan det bli fel. Därför har jag en enorm respekt för all form av rekrytering. Det är först när personen kommer in i systemet man märker om det fungerar. Det är viktigt att ha ett antal olika ögon och verktyg, som att titta på vad personen faktiskt har åstadkommit och inte bara vad som sägs. Vissa är ju intervjuproffs och duktiga på att ge ett bra intryck.

Hur kan Styrelseakademien hjälpa bolag att få till bra fungerande styrelser?

Styrelseakademien erbjuder utbildningar, dels inom grundläggande ämnen som regler och arbetssätt och dels om olika situationer man hamnar i under sin styrelseresa. Vi bjuder också in till kunskapsmöten, paneler och föredrag för både styrelser och ägare, som ju också behöver utbildas för att förstå hur de ska tänka när de ska sätta ihop en styrelse och utse ordförande.

Till sist, vad är ditt bästa råd till styrelserna inför framtiden?

Det jag tror är viktigast framåt är snabbheten. Det finns så otroligt mycket information där ute som man som styrelseledamot behöver förhålla sig till. Både genom att sätta sig in i vad som är relevant för bolaget och hur man kan använda sig av det för att det ska bidra till bolagets utveckling. Styrelserna måste vara mycket mer alerta och snabbfotade. Så se till att ha koll på vad som händer utanför och att det verkligen kommer in i bolagets strategiska tänkande!


Vill du få fler tips för hur du lyckas med din tillväxtresa? Här kommer mer läsning för dig: 

Så lyckas du med tillväxten

 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering