Företagsfinansiering  /  6 feb 2019  /  ~ 2 min

Factoring från förr till nu

Factoring går ut på att företag frigör kapital genom att sälja eller belåna sina fakturor. Men för att få en djupare förståelse bjuder vi på en kort historielektion. Synen på factoring har nämligen förändrats, speciellt de senaste 10 åren.
Factoring från förr till nu

Factoring är inget nytt påfund utan blev en etablerad del av näringslivet i England under 1400-talet när affärssamhället växte fram. Under 1600-talet spred sig tjänsten till Amerika där den bredde ut sig och slog rot. Från början var factoring vanligast vid internationell handel och finansiering av stora internationella köp, men allt eftersom tjänsten utvecklades blev den vanligare inom även andra sektorer.   

Factoring i Sverige

Sverige var relativt sena med att haka på factoringtrenden, först under tidigt 1900-tal erbjöds tjänsten för första gången. Sedan 90-talet har det skett en enorm tillväxt i Sverige där tjänsten mognat, efterfrågan ökat och det kommit in nya aktörer på marknaden, allt från mindre finansbolag till storbanker. Men det är inte bara själva tjänsten som utvecklats – utan även synen

En förändrad syn

Factoring har förändrats från att initialt vara en tjänst som hjälper bolag med ont om likviditet till att bli ett styrmedel för att smartare arbeta med sitt kassaflöde. Det fanns länge en bild av factoring som någonting företag använde som sista utväg, men synen har förändrats och många företag uppskattar fördelarna med att löpande frigöra den likviditet som kundfordringarna binder för att utveckla sin verksamhet. Dessutom har tjänsten blivit både smidigare och billigare. Även bolag som har alternativa finansieringsformer ser factoring som ett kostnadseffektivt sätt att lösa sin finansiering

Och en liten framtidsspaning 

Hur ser framtiden för factoring ut? Sannolikt kommer tjänsten fortsätta utvecklas i takt med att efterfrågan och konkurrensen ökar. Många, speciellt lite mindre företag, efterfrågar att mer selektivt kunna avgöra när och hur de ska använda sig av factoring. De vill alltså ha en större flexibilitet genom att själva bestämma vilka och hur många fakturor som ska finansieras. Kort och gott ser factoringframtiden både spännande och ljus ut för kunder och leverantörer. 

Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst

 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering