Företagsfinansiering  /  5 dec 2018  /  < 5 min

Finansiering för företag – ett område på väg mot revolution

Erbjudandena inom företagsfinansiering har sett likadana ut i 50 år. Först nu har digitaliseringens möjligheter nått segmentet. Christopher Bäckström är produktchef för Collector Banks företagsfinansierings-produkter. Han har spanat in i framtiden för att se vad vi kan förvänta oss.
Finansiering för företag – ett område på väg mot revolution

Företagsfinansiering har varit en traditionsbunden bransch i många år. Produktutbudet som i stort sett består av banklån, leasing, factoring och företagsobligationer har sett likadant ut i 50 år. Digitaliseringen har dock medfört att hanteringen och tillgängliggörandet av hur produkterna konsumeras blivit mer effektiv. Branschen står idag på gränsen till en revolution som kommer innebära nya möjligheter för innovation av finansieringstjänster mot företag. I stort kan man säga att det finns tre tydliga trender framåt: 

Globalisering

Vi lever i en globaliserad värld vilket gör att utrikeshandeln blir viktigare för många bolag. Även mindre bolag kan idag relativt enkelt sälja varor globalt via e-handel eller med hjälp av stora plattformar som Alibaba och Amazon. Digitaliseringen har även gjort det enklare att kommunicera och upprätthålla affärsrelationer på distans, vilket också har bidragit till att exporthandeln skjutit i höjden. Globaliseringen har gjort att det blivit större efterfrågan på finansieringstjänster som exportfactoring och exportfinansiering då det kan vara både dyrt och riskfyllt att gå in på en ny marknad.

Digital affärslogik

Den nya tekniken medför att man kan sätta upp smarta regler för kontrakt mellan två parter. Det gör att en affärsrelations alla transaktioner kan dokumenteras med garanterad autencitet, spårning och transparens. En dator eller maskin kan alltså omedelbart kontrollera om till exempel en betalning gått igenom. Områden som kommer gynnas av den här tekniken är många. Till exempel kan ett bolag som behöver ta ett lån enkelt hitta en bank som passar önskemålen och kan följa betalflödet vilket gör att det blir en säkrare process.

Banken flyttar ut

Digitaliseringen inom företagssegmentet ligger några år efter konsumentmarknaden. Det beror ofta på att det är längre beslutsvägar och fler inblandade parter. Till exempel är kreditbedömningen av ett företag betydligt mer komplex än av en privatperson vilket ställer högre krav på processer som är mer utmanande att digitalisera. Men i SME-sektorn (små- och medelstora företag) har digitaliseringen nu börjat ta fart. Detta segment efterliknar privatpersoner i konsumentmönster och förväntansbild vilket gör det möjligt för banker att utforma tjänster som möter kundens efterfrågan.

En tydlig effekt av digitaliseringen är var vi konsumerar de finansiella tjänsterna. Idag sker det nämligen där kunden spenderar större delen av sin tid. I konsumenternas fall skulle det kunna vara på Facebook medan det i småbolagens fall är i deras affärssystem. De har blivit en allt viktigare plattform för bland annat banktjänster.

Ett konkret exempel är att fakturafinansieringstjänster byggs in i kundens affärssystem så att det bara är att slå på tjänsterna om behovet skulle uppstå. Det är enkelt att bli kund med BankID-signering och användaren kan nå alla affärssystemets banktjänster i samma vyer som man normalt betalar ut lön eller fakturerar i. Man kan också enkelt nyttja sin kreditlimit om man ser ett extra likviditetsbehov under en period.

Kort och gott, banktjänsterna blir enklare och mer digitala så att företagskunden kan bestämma hur och var de vill konsumera tjänsterna.

Kommentera gärna hur du ser på framtidens företagsfinansiering här nedan. Håller du med eller ser du andra trender? Läs även artikeln om hur du väljer mellan att belåna eller sälja dina fakturor.

Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering