Företagsfinansiering  /  20 mar 2019  /  2 min

Har du rätt förutsättningar att genomföra ett företagsförvärv?

Företagsförvärv är ett komplext område och bör genomföras tillsammans med en erfaren rådgivare. Men att anlita en konsult i ett tidigt skede kan vara kostsamt. För att ta reda på om det finns rätt förutsättningar för ett lyckat förvärv, kan du göra en del av förarbetet själv.

Den sista vita biten för att färdigställa det pussel som ett företagsförvärv kan innebära

Företagsförvärv innebär att ett bolag byter ägare. Det kan låta relativt enkelt, men det blir snabbt en komplex process. Att hantera människor, förena kulturer och kombinera kunskaper mellan bolag är en riskfylld process som kan ta lång tid. 

Från köparens perspektiv inleds oftast förvärvsprocessen, med att en konsult får göra en due dilligence av ett prospekt. En due dilligence, är den aktivitet som sker när all relevant information samlas in om företaget. Utifrån den informationen kan man sedan göra analyser som ligger till grund för en värdering av bolaget. Att beställa en sådan rapport kan vara kostsamt. Därför bör man vara relativt säker på att förutsättningarna för ett lyckat förvärv finns på plats redan från början. Låt oss titta närmare på vad du som extern intressent bör tänka på innan du anlitar en professionell rådgivare.

Synergier – en förutsättning för ett lyckat förvärv

Det finns olika intentioner att förvärva ett annat bolag. Ett investmentbolag har t.ex. som affärsmodell att köpa upp bolag, öka värdet och sedan sälja det vidare till ett högre pris. För ett annat bolag i en annan bransch kanske det är avgörande att genomföra förvärv för att behålla sin position på marknaden. Att växa genom förvärv är ett effektivt sätt att få tillgång till nya tekniker, marknader och kunder. 

Trots att skälen till förvärv kan vara olika, finns det ett gemensamt syfte med alla typer av förvärv. Den önskade effekten av ett förvärv är att bolagens värden ska öka. Efter en lyckad sammanslagning av två bolag, ska summan av bolagens värde, bli större än vad de var när de verkade enskilt. På så sätt kan investmentbolaget sälja vidare ett bolag med en vinst, och det andra bolaget kan stärka sin position gentemot konkurrenterna.

Ett plus ett ska alltså bli tre, och för att uppnå det måste det finnas tydliga synergier mellan bolagen.

En tydlig plan för hur synergier ska realiseras

Innan du letar efter ett företagsprospekt, är det viktigt att du klargör för varför du vill förvärva ett annat bolag. Vad är den önskade effekten av förvärvet? Genom att svara på den frågan, är det lättare att veta vad du ska leta efter. Säljer du endast din produkt eller tjänst i Sverige, men vill expandera utomlands? Då ska du titta efter bolag som har de tillgångar som du saknar för att kunna växa på en global marknad. Genom att förvärva en konkurrent kan man t.ex. uppnå synergier inom inköp, logistik eller humankapital.

När du har hittat ett intressant bolag som har de kompletterande tillgångarna du saknar, så är det viktigt att göra en plan för hur synergierna ska realiseras. Det är denna planen som kommer vara avgörande för huruvida förvärvet blir framgångsrikt eller inte. Det finns många förhållanden som kan ändras under förvärvstransaktionen, och planen måste ta hänsyn till oväntade scenarier som kan uppstå. Vad händer t.ex. om nyckelpersoner slutar? Hur ska CRM system integreras och hur ska sammanslagningen kommuniceras på marknaden?

Om du har en tydlig plan för hur synergierna kan realiseras, så har du rätt förutsättningar att gå vidare i förvärvsprocessen. Då är nästa steg är att ta in en professionell rådgivare som får göra en due dilligence. Genom att besiktiga företagsprospektet, kommer du få all relevant information som behövs för att fatta nästa beslut i affären. 

Denna artikel är en del i en serie om företagsförvärv. I nästa artikel kommer jag skriva mer om vad du ska tänka på när du väljer finansieringspartner.

Att växa genom förvärv kan vara effektivt, om det finns rätt förutsättningar. Vill du läsa mer om generella framgångsfaktorer som urskiljer de bolag som lyckas med sin tillväxt? Ladda ner artikeln där Kamjar Hajabdolahi, investeringsansvarig på Serendipity, tipsar om hur du lyckas med tillväxten.

Så lyckas du med tillväxten

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering