Företagsfinansiering  /  15 maj 2019  /  3 min

Hur byter man factoringleverantör?

Den senaste tiden har allt fler aktörer börjat erbjuda factoringlösningar. Allt från mindre finansbolag till storbanker. I denna artikeln förklarar jag hur man byter från en leverantör till en annan.

Hur byter man factoringleverantör?

De senaste decennierna har efterfrågan på factoringtjänster ökat i Sverige. Anledningen till det ökade intresset är framförallt att synen på factoring har förändrats. Tidigare var den allmänna uppfattningen att factoring användes som en sista utväg, idag ses det mer som ett verktyg för att finansiera tillväxten.

I takt med att populariteten har ökat har det också uppkommit nya aktörer på marknaden. Som kund har du flera alternativ att jämföra mellan. Men vad behöver du tänka på om du vill byta från en leverantör till en annan? Låt oss titta närmare på hur processen ser ut steg för steg.  

De vanligaste anledningarna till att byta factoringleverantör

De vanligaste anledningarna till att ett företag vill byta factoringleverantör är att man kan få bättre villkor av en annan leverantör. Det som skiljer marknadens aktörer och dess erbjudanden från varandra är framförallt priset, finansieringsgraden och flexibiliteten.

Priset

Priset på factoring utgörs av en viss procent av det totala fakturabeloppet. Ju lägre procentsats desto lägre pris. 

Finansieringsgraden

Vissa leverantörer finansierar enbart 70 – 80 % av fakturan vid första dagen och betalar ut resterande 30–20% när slutkunden betalt fakturan. Andra aktörer som Collector finansierar upp till 100% av fakturan vid första dagen.   

Flexibiliteten

Som kund är det viktigt att factoringleverantören är flexibel och smidig att arbete med. För att behålla en god relation med dina kunder är det viktigt att slutkunden får ett bra bemötande när det gäller faktura- och påminnelsehantering. Ibland kan det vara nödvändigt att flytta fram förfallodatumet för att behålla kundrelationen.

Byt factoringleverantör enkelt och smidigt

Om du hittar en factoringleverantör som passar dina behov bättre är det relativt enkelt att byta från din befintliga leverantör. När vi på Collector får in en ny kund som har en annan factoringlösning, ser processen ut såhär:

Byte av leverantör

När du har fattat ett beslut om att byta factoringleverantör så är det dags för själva förflyttningen. Då behöver eventuella säkerheter och pant flyttas från den tidigare leverantören till den nya. Denna delen sköter vi på Collector helt och hållet, vi tar kontakt med den tidigare factoringleverantören och ser till att eventuella säkerheter flyttas. Detta är alltså inget som du som kund behöver tänka på.

Uppstartsmöte

Vi börjar med ett uppstartsmöte som tar ca. en timma. Syftet med mötet är att informera om Collectors factoringtjänst, vilken rapportering vi kan erbjuda och besvarar eventuella frågor. Vi passar även på att göra en kort demonstration av vår webbportal, som finns till för att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Där kan du t.ex. skicka en förfrågan om att flytta ett förfallodatum för en viktig kund som inte har betalat i tid. På så sätt kan du behålla en god kundrelation med slutkunden, trots att du redan har sålt fakturan. 

Bevaka inbetalningar första månaderna

När du byter factoringleverantör så innebär det att slutkunden ska betala in sina fakturor till ett nytt kontonummer. På grund av misskommunikation är det ganska vanligt att vissa slutkunder fortsätter att betala in till det tidigare kontonumret. Därför är det viktigt att den nya leverantören arbetar proaktivt under de första månaderna. Om en betalning saknas så bör du ställa krav på din nya leverantör att de först stämmer av med den tidigare leverantören och undersöker ifall de fått in betalningar. 


Vill du ha reda på mer om Collectors factoringtjänst och om skillnaden på att belåna och sälja fakturor? Ladda ner vår förklarande artikel.

Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering