Företagsfinansiering  /  11 sep 2019  /  2 min

Hur påverkas svenska företag av den rekordlåga kronan?

Har du semestrat utomlands i år? Då har du förmodligen känt av effekterna av den rekordsvaga kronan. Men att växla svenska kronor till euro tär inte bara på semesterkassan. Den försvagade kronan leder också till att priserna i Sverige ökar.

Den svenska valutan i sedlar och mynt i olika valörer

Den allmänna uppfattningen är att den svaga kronan gynnar svenska exportföretag medan den slår omkull importföretagen. Det är lätt att tro att ett företag som får inbetalningar i euro gör valutavinst när de växlar till en lågt värderad krona. Samtidigt gör importföretagen valutaförluster när de köper in varor i utländska valutor.

Men som ett resultat av globaliseringen innehåller allt fler exportvaror nu även importerade komponenter. Svenska företag som tillverkar fordon och maskiner köper i större omfattning in delkomponenter från utlandet. Det innebär att en försvagad krona även leder till att marginalerna för exportvaror minskar.

Hur du kommer igång med valutasäkring

Om ditt företag verkar på en internationell marknad utgör den fluktuerade valutamarknaden en stor osäkerhet. När värdet på valutan faller kan det medföra stora ekonomiska konsekvenser. Men trots risken är det många små och medelstora företag som inte arbetar med valutasäkring.

Anledningen är att valutahantering oftast ses som ett tidskrävande arbete. Medan stora företag har en treasury funktion som dagligen handlar med valutaterminer, valutaswappar och valutaoptioner, har mindre bolag begränsade resurser.

Men det behöver inte vara så avancerat. Om du som CFO i ett mindre företag vill komma igång med att reducera valutariskerna finns det några enkla steg att tänka på. Här är mina tre tips:

Börja med valutaplanering

Nästan alla företag gör idag en likviditetsplanering. En budget med syfte att få bättre koll på årets inbetalningar och utbetalningar. Men få företag gör en valutaplanering. Mitt råd till dig som CFO är att göra en planering baserat på valutaprognoser på 3 – 6 månaders sikt. Planera för olika åtgärder som ska göras baserat på om valutan stiger eller faller.

Använd valutakonto

På Collector använder vi oss av valutakonton. Ett första steg för att reducera valutarisken är att matcha inbetalningar och utbetalningar i samma valuta. På så sätt hamnar du inte i en situation där du tvingas växla pengar mot en sämre kurs.

Exportfactoring

Om du har internationella kunder kan det vara intressant att titta närmare på exportfactoring. Det innebär att bolaget säljer sin kundfordring till banken och får därmed pengar in på kontot redan första dagen. Valutarisken går över till banken i samband med försäljningen av kundfakturan.

Exportfactoring tar inte bara bort valutarisken utan eliminerar även risken att inte få betalt från utlandskunden. Vill du ha reda på mer om factoring och om skillnaden på att belåna och sälja fakturor? Ladda ner vår förklarande artikel.

Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering