Företagsfinansiering  /  30 okt 2019  /  1 min

Hur väljer jag rätt finansieringspartner?

Har du expansionsplaner och söker extern finansiering? Då är det viktigt att välja en partner som förstår din verksamhet. Den som är insatt i affärsmodellen är mer benägen att avgöra vilken finansieringslösning som passar just ditt företag.

Kollegor i affärsmöte som skrattandes disukterar expansionsplaner och extern finansiering

I min roll som Key Account Manager är jag ofta i kontakt med företag som söker extern finansiering. Eftersom både behovet av finansieringen och verksamheterna skiljer sig åt är det viktigt för mig att jag förstår affären. Den insikten är avgörande för att kunna erbjuda en så bra finansieringslösning som möjligt.

Olika behov av extern finansiering

En förutsättning för en lyckad finansiering är att företaget själva förstår och kan förklara varför de söker finansiering. Är det för att stärka kassaflödet inför en tillväxtresa, eller behöver bolaget komma på rätt köl efter en nedåtgående trend?

Här följer några exempel på varför företag söker finansiering:

Säsongsvariationer

Företag med säsongsvariationer har intensiva säljperioder följda av månader med ytterst låg omsättning och behöver därför en finansieringslösning som stärker kassan oavsett tid på året.

Långa kredittider

Företag som är utsatta för långa kredittider binder mycket kapital i kundfordringar. För att förbättra likviditeten behöver de en finansieringslösning som kan frigöra kapital.

Företagsförvärv

Under en förvärvsprocess sker oftast tuffa förhandlingar. När förutsättningarna förändras under samtalens gång, behövs en flexibel finansieringspartner som kan erbjuda olika finansieringslösningar.

Eftersom behoven ser olika ut, finns det inte en unik finansieringslösning som passar alla verksamheter. Välj därför en partner som kan föreslå en lösning som passar just ditt företags utmaningar och förutsättningar.

Så konstruerade vi en anpassad finansiering till AJ Dahlberg Slakteri

När jag träffade Bo Rydlinger för ett antal år sedan hade han nyligen förvärvat det anrika AJ Dahlberg Slakteri. Han sökte extern finansiering för att det fanns ett behov av att modernisera den befintliga fastigheten som användes för slakt och styckning. Genom att rusta upp lokalen skulle produktionsvolymen kunna öka, marginalerna förbättras samtidigt som den goda leveranssäkerheten skulle kunna bibehållas.

Utmaningen var att Dahlbergs Slakteri vid den tiden hade en begränsad likviditet. Mycket av kapitalet var uppbundet i kundfordringar och för att kunna expandera behövde de frigöra kapital.

Gemensamt började vi granska den befintliga affärsmodellen. Sedan identifierade vi olika affärsområden vilket gjorde det möjligt att konstruera en kombination av olika finansieringslösningar.

Vill du läsa om hur vi hittade den optimala finansieringslösningen till AJ Dahlberg Slakteri?

Ladda ner artikeln

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering