Företagsfinansiering  /  28 nov 2018  /  2 min

Nio vanliga fördomar om factoring

Funderar du på om factoring skulle kunna vara en bra lösning för ditt bolag? Det finns myter om att factoring skulle vara svårt och dyrt, men så är faktiskt inte fallet. Vi listar de nio vanligaste fördomarna om att bli factoringkund.

Nio vanliga fördomar om factoring

1. Kommer det innebära mer arbete för vår personal?

Många tror att factoring kommer innebära mer arbetsbelastning för personalen eftersom det innebär ett nytt sätt att jobba på. Men faktum är att det i de flesta fall innebär mindre jobb för personalen. Genom factoring blir du av med administrativa uppgifter eftersom factoringpartnern tar över kravhantering och utskick av fakturor. 

 

2. Kommer det att påverka relationen med våra kunder?

Det är inte ovanligt att företag är oroliga för att factoring ska påverka relationen med sina kunder, framförallt de kunder man har en nära relation till. Men i många fall blir kundrelationen bättre eftersom factoring innebär ett strukturerat och beprövat sätt att jobba. Factoringbolagen har en strategisk process med allt från utskick av fakturor till kundkontakt och administration. Det blir ett nytt flöde som i många fall kan stärka kundrelationen. 


3. Vi har specialrutiner för våra viktiga kunder. Hur kommer factoring påverka dessa?

Det här är en vanlig fråga för de som jobbar med faktureringen till kunder med särskilda omständigheter. De är rädda att specialrutinerna inte kommer kunna upprätthållas tillsammans med en tredje part. Men factoringbolag brukar vara väldigt flexibla, och de rutiner som kan anses vara ”special” hos företaget är ofta standard för factoringbolaget, som till exempel olika typer av EDI-flöden eller kassarabatter.


4. Är det dyrt med factoring?

En vanlig myt är att factoring kostar mycket. Vad det kostar skiljer sig förstås bolag emellan, men generellt är det ingen dyr finansieringstjänst. Det finns inga dolda avgifter och man kommer undan andra utgifter som fakturakostnader och kostnad för administrativ personal. I slutändan är det alltså inte ovanligt att factoring bidrar till mindre kostnader generellt.


5. Kommer vi att behöva betala en dyr IT-integration?

Mindre kunder kan oroa sig för stora integrationskostnader i samband med factoring. Men integrationen kostar ingenting för beställaren, i alla fall inte hos seriösa och etablerade factoringbolag. Här finns det ofta färdiga paket med integrationer som kan kopplas på. Det är alltså mycket ovanligt att det skulle kosta att bli kund.


6. Är det krångligt och kommer det ta lång tid att integrera?

Factoring kan upplevas krångligt för den som inte är särskilt insatt, vilket inte är konstigt. Det är ingenting man pratar om i lunchrummet precis. Okunskapen har gjort att det blir en högre tröskel för många företag att testa, man tror helt enkelt att det är svårare än vad det är. Men factoring är enkelt. Dessutom får ofta alla som är involverade en utbildning och en dedikerad kontaktperson som kan hjälpa till med diverse frågor och funderingar.  


7. Finns det risk att vi blir överkapitaliserade?

Företag kan vilja ha factoringtjänster av andra anledningar än just likviditet, till exempel av administrativa anledningar. Då kan det finnas en rädsla i att bli överkapitaliserade, alltså att det finns för mycket pengar på kontot. Det behöver man inte oroa sig över. Till exempel kan man använda delfinansiering istället, alltså att factoringbolaget bara köper halva fakturans värde istället för hela. Men det kan faktiskt vara smart att använda sig av fakturaköp trots att företaget inte har likviditetsbrist. Pengarna kan då användas till investeringar istället. 


8. Kommer påminnelseavgifterna att störa eller skrämma kunden?

Det finns en rädsla att kunder ska överge leverantören om de får en påminnelse. Men om ett företag är inte vågar ställa krav på sina kunder finns det risk att kunden utnyttjar leverantören och sätter i system att betala sent. Om du istället använder en tredje part kommer kunderna sköta sig bättre eftersom factoringbolaget inte vinner på att ge fakturamottagaren längre tid på sig att betala utan att det kostar extra. Företag vill ogärna betala onödiga kostnader och kommer alltså betala i tid. Men glöm inte att factoringbolaget precis som du, vill att kunderna ska känna sig nöjda och rättvist behandlade.


9. Kommer kunderna komma tillbaka om vi skickar dem till inkasso?

I Sverige är en påminnelse ingenting konstigt, men inkasso är fortfarande ett laddat ord. I vissa fall krävs inkassotjänster för att företag ska betala till sina leverantörer.Men att en kund skulle lämna sin leverantör på grund av inkasso är mycket ovanligt. Dessutom är det inte du som leverantör som behöver stå för kostnaderna om din kund skulle hamna hos inkasso, det är någonting som antingen inkassotjänsten eller slutmottagaren står för.  

Funderar du på vilken typ av factoring som är bäst för just dig? Läs vår artikel om hur du väljer mellan belåning eller försäljning av fakturor genom att klicka på knappen.

Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering