Företagsfinansiering  /  13 nov 2019  /  1 min

Nyckeltal - varför är de viktiga?

Genom att titta på nyckeltalen blir det enklare att analysera och förstå ditt bolag. Framförallt kan du jämföra olika kostnader mot varandra på ett effektivt sätt. Men vilka nyckeltal är viktiga och hur kan man förbättra dem? Här kommer några goda råd.
En nyckel i mässing mot rosa bakgrund

Genom att titta på ditt bolags nyckeltal blir det enklare att mäta siffror gentemot uppsatta mål och se hur det går generellt. Dessutom blir det enklare att jämföra sig med konkurrenter och få en bild av hur olika kostnader ser ut i förhållande till varandra. Kanske säljer du bra, men har onödigt höga lagerkostnader i förhållande till vad du säljer? Nyckeltalen hjälper dig helt enkelt att analysera och förstå ditt bolag bättre.

Nyckeltal som beslutsunderlag

Men nyckeltal används också som beslutsgrund för ekonomiska förändringar och analys. Hur nyckeltalen ser ut blir därmed intressant för potentiella investerare eller partners och kan ligga som beslutsgrund för huruvida du kan ta ett lån hos en bank eller om en leverantör vill börja samarbeta med dig. Dessutom ger bra nyckeltal bättre förhandlingsläge mot bolag som ställer kredit.

Hur dina nyckeltal ser ut kommer alltså vara avgörande för framtida relationer. Vilka nyckeltal som är viktigast skiljer sig från bransch till bransch men det finns några som alltid är viktiga, oavsett vilken bransch du befinner dig i:

  • Vinstmarginal: anger företagets vinst i förhållande till omsättning.
  • Avkastningsmått: mäter hur du förvaltar ditt kapital. Dessa tal kan jämföras med att placera pengar på annat sätt än i ett företag, till exempel i aktier.
  • Kassalikviditet: indikerar ett bolags kortsiktiga betalningsförmåga.   
  • Soliditet: mäter hur mycket av bolagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Förbättra dina nyckeltal

Det finns sätt att förbättra nyckeltalen. För att jobba med likviditeten kan du till exempel försöka förhandla fram längre betalningsvillkor hos dina leverantörer och kortare betalningsvillkor hos dina kunder. Kanske är det praxis i en bransch att alltid köpa på 90 dagars betalvillkor, i så fall kan det vara svårt att förhandla betalningsvillkoren. Då kan det vara smart att istället sälja eller belåna sina fakturor för att få ett bättre kassaflöde.

Funderar du på hur du kan förbättra de viktigaste nyckeltalen för ditt företag? Ladda ner vår guide:

Guide: Så förbättrar du dina nyckeltal

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering