Företagsfinansiering  /  18 dec 2019  /  2 min

OrganoClick – från provrör till lönsam tillväxt

Mårten Hellberg är vd och medgrundare av OrganoClick. Ett bolag som utvecklat en teknik som ersätter giftiga kemikalier och plaster med hållbara material. Genom riskkapital och rätt finansiella partners närmar de sig nu 100 miljoner i omsättning.

Golv och plank i functional wood tillverkat av OrganoClick utanför kontoret i Täby i Stockholm

OrganoClick är ett kemi- och materialtekniskt bolag som levererar och tillverkar biobaserade material och kemitekniska produkter som kan ersätta plaster och giftiga tryckimpregneringskemikalier för virke och textil. Mårten Hellberg är vd och medgrundare av bolaget som efter 13 år kämpat sig upp till lönsam tillväxt.

En lång startsträcka

I mitten av 90-talet frågade sig professorerna Armando Córdova och Jonas Hafrén på KTH vad det är som gör trä så starkt, och varför blad är vattenavvisande. Vilka molekyler gör att de här processerna fungerar? Och kan man imitera processerna för att skapa hållbara material att använda i vardagen? Mårten Hellberg, som är civilingenjör i molekylär bioteknik och alltid intresserat sig för hållbarhetsfrågor, var inte sen att hoppa på tåget. Om man kan hitta sätt att ersätta giftiga plaster och kemikalier med gröna alternativ öppnas en helt ny spelplan.  

– Det var en lång startsträcka. Cellulosafibrer är grundstommen i exempelvis textila material, papper, och trä. Och vi utvecklade en grundteknik som kallas modifiering av cellulosafibrer. Genom att förändra egenskaperna kunde vi göra material vattenavvisande, starkare samt flam- och mögelskyddande. Det tog sex år att gå från provrör på universitetet till en färdig produkt, säger Mårten.

Jakten på rätt investeringar

OrganoClick har alltså tagit fram en kemisk teknik som byter ut giftiga kemikalier och plast mot gröna alternativ. De är leverantörer till många olika tillverkare, ofta industribolag. 2019 var ett fantastiskt å för bolaget då tillväxten från januari till september hade ett positivt rörelseresultat (EBITDA), men det har inte varit en enkel resa. Det har krävts investering av tid, hårt jobb, och inte minst kapital.

– En sådan här produkt kostar pengar. Vi har behövt hitta investerare för att kunna utveckla produkten, skaffa material, bygga en fabrik och hitta arbetskraft. Vi har haft olika finansiärer i olika faser och det har varit rent riskkapital, men 2015 börsnoterades vi och efter det fick vi upp försäljningen och har nu nått positivt rörelseresultat före avskrivningar.

 Mellan 2013 och 2018 växte OrganoClick i snitt med 37% per år. När man växer så fort så binder man mycket kapital och det var viktigt för bolaget att hitta fungerande samarbeten med olika banker.

 – För att fortsätta växa och utvecklas behövde vi olika former av flexibla investeringskrediter till produktionsutrustning och rörelsekapital. Då var det viktigt att hitta banker som har flexibla lösningar, och där var Collector Bank en viktig partner för oss.

Men vilka är egentligen de viktigaste egenskaperna hos en finansiell partner, på vilket sätt hjälpte Collector Bank OrganoClick och vad har Mårten Hellberg för tips till bolag som är i liknande situation? Ladda ner artikeln för att läsa vidare.

Jag vill ladda ner artikeln

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering