Erbjudandena inom företagsfinansiering har sett likadana ut i 50 år. Först nu har digitaliseringens möjligheter nått segmentet. Christopher Bäckström är …
Funderar du på om factoring skulle kunna vara en bra lösning för ditt bolag? Det finns myter om att factoring skulle vara svårt och dyrt, men så är faktiskt …
Genom att titta på nyckeltalen blir det enklare att analysera och förstå ditt bolag. Framförallt kan du jämföra olika kostnader mot varandra på ett effektivt …
Om du vill in på en utländsk marknad är det viktigt att tänka igenom finansiering, likviditet och betalningar. Det finns nämligen utmaningar i andra länder som …
Många företag har som mål att växa och slå sig in på nya marknader – kanske även ditt företag? Men innan du sätter igång med din expansion krävs en …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering