IPA, eller Intelligent Process Automation som det egentligen heter, innebär att man maximerar affärsnyttan med hjälp av att automatisera en eller flera …
Synen på factoring har förändrats från att vara en tjänst för bolag med likviditetsproblem till att bli ett viktigt styrmedel. Idag är det enkelt, smidigt och …
Rätt finansiering är a och o för bolag i tillväxtfasen. Särskilt om bolaget är nystartat med relativt okända produkter. För högaktuella Climeon har samarbetet …
Den senaste tiden har allt fler aktörer börjat erbjuda factoringlösningar. Allt från mindre finansbolag till storbanker. I denna artikeln förklarar jag hur man …
Med hjälp av RPA kan företag frigöra tid från anställda som idag arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Den tiden kan istället användas för att skapa mer …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering