En av riskerna med att sälja utomlands är att valutakurser ständigt förändras. Om kronan försvagas från dess att avtalet signerats fram till betalningsdagen …
Världen förändras snabbare nu än vad den någonsin tidigare har gjort. Samtidigt kommer utvecklingen aldrig gå så långsamt som den gör idag. Hur påverkar det …
Från sifferexpert till strategisk rådgivare. De senaste åren har skillnaden mellan en traditionell och modern CFO blivit allt tydligare. Collectors VD, Martin …
I vilken grad påverkas verksamhetens ekonomi om kredittiden reduceras med sex dagar? För att ta reda på hur mycket kapital som frigörs när kredittiden minskar, …
Under förvärvsprocessen, sker oftast tuffa förhandlingar. För att hitta en lösning som passar båda parter, brukar förutsättningarna ändras under samtalens …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering