Företagsfinansiering  /  29 maj 2019  /  2 min

Så kommer du igång med factoring

Synen på factoring har förändrats från att vara en tjänst för bolag med likviditetsproblem till att bli ett viktigt styrmedel. Idag är det enkelt, smidigt och riskfritt att sälja eller belåna sina fakturor.

Så kommer du igång med factoring

De senaste åren har synen på factoring förändrats från att vara en tjänst för bolag med likviditetsproblem till att bli ett styrmedel. Idag använder flera tillväxtföretag factoring som ett verktyg för att på ett smart sätt arbeta med sitt kassaflöde och frigöra kapital.

Men trots att synen på factoring har förändrats råder det fortfarande en del missuppfattningar kring factoring. Jag tror att det finns en allmän föreställning om att factoring är komplicerat och förknippat med risker. Innan vi tittar närmare på hur du kommer igång med factoring skulle jag därför vilja börja med att reda ut de tre vanligaste missuppfattningarna.

Tre missuppfattningar om factoring 

För att börja med factoring måste jag byta bank

Förr var det vanligt att man samlade sina besparingar och lån hos en bank. Det förklarar missuppfattningen om att man måste ha sin factoringtjänst hos sin befintliga bank. Men det är felaktigt. Idag är det vanligt att nischbanker används som ett komplement till den befintliga banken. Om du hittar bättre villkor hos en annan bank så är det enkelt att komma igång utan att flytta besparing och lån.

Företag måste sälja en stor volym av sina fakturor

Jag har noterat att det finns en allmän missuppfattning på marknaden om att man måste sälja alla sina fakturor. Det beror på att när factoring introducerades i Sverige ställde många storbanker krav på en viss volym. Men i takt med att efterfrågan har ökat, så har erbjudandet förändrats. Idag kan du som kund välja att tillfälligt sälja fakturor eller delar av dina fakturor varje månad.

När fakturahanteringen outsourcas kan det skada kundrelationer

Vissa bolag som jag träffar har en uppfattning om att kundrelationen med slutkunden kan försämras på grund av factoring. De är oroliga för att man förlorar kontrollen av fakturahanteringen, vilket i slutändan kan skada uppbyggda kundrelationer. Men idag är de flesta factoringleverantörer angelägna om att värna om relationen med slutkunden. Många är flexibla och kan t.ex. flytta fram förfallodatumet för en viktig slutkund.

Så kommer du igång med factoring 

Factoring är en flexibel tjänst som är enkel att komma igång med. Nedan redogör jag för hur en vanlig process för onboarding ser ut för våra kunder.

Val av factoringleverantör

Idag finns det många aktörer som erbjuder factoringlösningar, allt från mindre finansbolag till storbanker. Innan du beslutar dig för en leverantör bör du jämföra de olika alternativen och hitta en lösning som passar dina behov. Några saker som skiljer leverantörerna åt är bl.a. priset, finansieringsgraden och flexibiliteten. 

Säkerheter

Vanligtvis tar vi endast säkerhet i kundfordringarna, det vill säga genom pant i fakturorna. I vissa fall kan vi ta någon ytterligare form av säkerhet. Oftast är det då en privat borgen eller deposition.   

Uppstartsmöte

Nästa steg är uppstartsmötet. Det tar ca. en timma och sker oftast över telefon. Under mötet informerar vi om Collectors factoringtjänst, vilken rapportering vi kan erbjuda och besvarar eventuella frågor. Vi passar även på att göra en kort demonstration av vår webbportal, som finns till för att du som kund enkelt ska ha en bra översikt av dina fakturor.

Informera slutkunderna

Det sista steget är att du ska informera slutkunderna om den nya avsändaren som kommer stå på fakturorna samt att de ska betala in till ett nytt kontonummer. När det är gjort, är du redo att börja finansiera dina fakturor.

Vill du ha reda på mer om Collectors factoringtjänst och om skillnaden på att belåna och sälja fakturor? Ladda ner vår förklarande artikel.

Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering