Företagsfinansiering  /  24 apr 2019  /  1 min

Så skyddar du dig mot valutarisker vid exportförsäljning

En av riskerna med att sälja utomlands är att valutakurser ständigt förändras. Om kronan försvagas från dess att avtalet signerats fram till betalningsdagen kan det leda till stora förluster. Med exportfactoring skyddar du dig mot valutarisken.

Tre gröna sedlar i okänd valuta som riskerar att försvinna iväg

Exportförsäljning är ofta förknippat med risker. Dels är det mer komplicerat att säkerställa utländska kunders betalningsförmåga, dels kan det finnas en annan betalningskultur beroende på vilket land man säljer till.

I min roll som Client Executive träffar jag många kunder som oroar sig för valutarisken vid exportförsäljning. Det är ofta svenska bolag som har fått en tillfällig utlandsorder och har en bristande kunskap om de risker som uppkommer vid utlandsförsäljning. De har sin verksamhet i svenska kronor men ska nu för första gången fakturera i en utländsk valuta.  

Valutarisken vid exportförsäljning

 Anta att ett svenskt företag har fått en order på en miljon euro. När avtalet tecknas, står växelkursen i elva kronor. Betalningsvillkoren är på sextio dagar och när kunden väl betalar, står växelkursen i tio kronor. Valutans värdeminskning har därmed orsakat en förlust på en miljon kronor.

För att skydda sig från denna typen av valutarisk använder sig större företag av valutaterminer, valutaswappar eller valutaoptioner. Med andra ord, ganska avancerad valutahandel. Dessa bolag har oftast anställda som arbetar heltid med att reducera valutarisken. Men för företag som inte har kapacitet att kunna arbeta aktivt med valutasäkring, finns det en alternativ lösning.  

Få betalt första dagen och sov gott om natten

Valutarisken uppstår från den dag då avtalet har signerats fram till att kunden betalar fakturan. De bolag som inte arbetar aktivt med valutasäkring kan därför skydda sig från valutarisken med hjälp av exportfactoring. Det innebär att bolaget säljer sin kundfaktura till banken och får därmed pengar in på kontot redan från första dagen. Det är då viktigt att genomföra valutaöverföring via kontoförande bank till det kontot som ordinarie verksamhet bedrivs från. 

Exportfactoring tar inte bara bort valutarisken utan eliminerar även risken att inte få betalt från utlandskunden. Banken köper kundfakturan och tar därmed över riskerna. En annan fördel är att du slipper administrera dina fakturor vilket kan spara mycket tid när det gäller försäljning till en utländsk kund.

Vill du ha reda på mer om factoring och om skillnaden på att belåna och sälja fakturor? Ladda ner vår förklarande artikel.
Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering