Företagsfinansiering  /  27 feb 2019  /  3 min

Så förbereder du dig inför extern finansiering

Behöver ditt företag frigöra kapital, och hur förbereder du dig i så fall inför kontakten med banken? Erik Berfenhag, koncernkreditchef på Collector, redogör för vad du ska tänka på inför extern finansiering.

Raket i wellpapp som tar fart mot tillväxt och lämnar ifrån sig pappersbollar

De flesta företagare är nog överens om att ökad försäljning är den främsta faktorn till tillväxt. När intäkterna ökar kan bolaget producera mer och expandera i allt större takt. Men för att kunna hantera fler orderingångar kan företag behöva investera i fler resurser. Nya tillverkningsmaskiner, fler anställda och ett utökat distributionsnätverk kan t.ex. vara avgörande för ett produktbolag som vill öka försäljningen. Med andra ord är god likviditet en förutsättning för att klara tillväxtresan.

Hitta en finansieringslösning som passar dig

Begränsad likviditet är en av anledningarna till att man som CFO kan se ett behov av extern finansiering. Erik Berfenhag är koncernkreditchef och har det övergripande ansvaret för Collectors kreditriskhantering. Under sin karriär har han träffat många CFO:er som söker extern finansiering och menar att behovet bakom varje finansiering skiljer sig från bolag till bolag.  

– Det finns många anledningar till varför ett företag söker extern finansiering. Vissa bolag kan behöva ett starkare kassaflöde för att finansiera sin tillväxt, medan andra bolag behöver komma på rätt köl efter en nedåtgående trend.

Som CFO är det viktigt att både förstå och kunna förklara behovet av finansieringen innan man tillsammans med en extern aktör bestämmer sig för en specifik finansieringslösning. För bolag med säsongsbetonade produkter kan t.ex. checkkredit vara en bra lösning. Men för de flesta bolag passar factoring bättre. Genom att sälja sina fakturor frigörs kapital och skapar möjligheter för att genomföra de strategier bolaget har. Fler affärer ger en högre fakturering och binder kapital i bolaget.

Företagsfinansiering bygger på trovärdighet 

Enligt Erik bygger alla affärsrelationer på ett ömsesidigt förtroende, vilket också är förutsättningen för att en finansieringsansökan ska bli godkänd. 

– Mitt främsta råd till den som söker extern finansiering är att se till att sköta bolagets ekonomi. De företag som t.ex. har betalningsanmärkningar har också svårare att få ett förtroende av banken. 

Vidare förklarar Erik att det första intrycket kan ha stor betydelse. Han menar att företag kan förbättra förutsättningarna för extern finansiering genom att t.ex. uppdatera hemsidan och att hålla sociala medier-konton aktiva. Med hjälp av insatser som stärker varumärket kan företag öka trovärdigheten.

Så förbereder du dig inför extern finansiering 

För att få extern finansiering är det viktigt att kunna presentera sin verksamhet på ett förtroendeingivande sätt. Med några timmars förberedelser kan du komma långt, här är Eriks tre tips på hur du skapar förtroende hos banken när du söker företagsfinansiering.

Presentera en genomtänkt plan

Det är viktigt att presentera en noggrann plan för banken. Du ska på ett tydligt sätt kunna förklara verksamheten och varför du behöver finansiering. Det är viktigt för banken att förstå alla parametrar. Se till att kunna svara på följande frågor:

  • Varför har ni ett finansieringsbehov? 
  • Vad ska pengarna användas till?
  • Kan ni visa på hur ni kommer kunna betala tillbaka lånet?
  • Vilka säkerheter kan banken få?
  • Varför är era prognoser realistiska?

Var väl påläst om företagets ekonomi

För att skapa trovärdighet är det viktigt att du kan svara på alla frågor kring verksamhetens ekonomi. Du ska kunna förklara de prognoser och siffror som presenteras till banken. Det är också viktigt att du vet vilka befintliga lån och säkerheter företaget har.

Sälj in ditt företag på ett bra sätt 

Som i alla affärsrelaterade uppgörelser är det viktigt att du kan sälja in företaget på ett bra sätt. Tänk på att motparten inte alltid har koll på din bransch och de produkter eller tjänster som du säljer. Du måste övertyga banken om varför just din verksamhet kommer lyckas med framtida satsningar och tillväxt. 

Vill du veta mer om factoring och om skillnaden på att belåna och sälja fakturor? Ladda ner vår förklarande artikel.

Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering