Företagsfinansiering  /  28 aug 2019  /  2 min

Så påverkas svenska företag av handelskriget mellan USA och Kina

Den amerikanska regeringen inför tullar på kinesiska varor för att gynna den inhemska produktionen. När kinesiska varor blir dyrare, ökar konkurrenskraften för amerikanska företag på den egna marknaden. Men hur påverkar handelskriget våra svenska företag?

Svenska containrar som lastas på rött kinesiskt fartyg för export till USA

Det råder ingen tvekan om att handelskriget mellan de två stormakterna har gjort avtryck på världsekonomin. Sedan Trump hotade med att införa 10% extra tull på de resterande 300 miljarder dollar på varor och produkter som Kina exporterar till USA, har många internationella tidskrifter varnat för en global lågkonjunktur.

Hur svenska företag drabbas av handelskriget är svårt att säga. Däremot är många överens om att det finns många negativa effekter av en nedåtgående världskonjunktur. När efterfrågan sjunker minskar möjligheten för expansion. Men för vissa bolag kan handelskriget faktiskt skapa tillfälle för att växa.

Bättre konkurrenssituation i USA och Kina

Förra året uppgick USA:s handel av varor och tjänster med Kina till ca. 737 miljarder dollar. Det var förra året det. I och med handelskriget tappar nu amerikanska företag marknadsandelar i Kina samtidigt som kinesiska bolag tappar marknadsandelar på den amerikanska marknaden. Det öppnar upp möjligheter för svenska företag att slå sig in på den kinesiska eller amerikanska marknaden.

Ett exempel på detta är Kinas ökade efterfråga av sojabönor från Brasilien. Den långa handelstvisten mellan stormakterna har gjort att Kina den senaste tiden har köpt sojabönor från Brasilianska producenter istället för de amerikanska som man tidigare handlat med.

FN har uppskattat att konflikten kan ge europeiska företag en handel på 70 miljarder dollar till USA och Kina.

Mer konkurrens i Europa

Ett scenario som istället kan påverka svenska företag negativt är att kinesiska och amerikanska företag vänder sig till Europa. När de tappar marknadsandelar på respektive exportmarknader blir det ett överskott av produktion. När det överskottet ska säljas är Europa en självklar marknad.

Förra året införde EU skyddstullar på elcyklar från Kina. Kanske står EU på tur att införa tullar på kinesiska och amerikanska varor för att skydda den lokala produktionen? Utan några skyddsåtgärder är det troligt att många svenska företag kan drabbas negativt av ett ökat utbud av kinesiska varor.

Svårt att ta beslut när osäkerheten ökar

Nu står de brasilianska producenterna inför ett svårt beslut. Ska de investera för att öka produktionskapaciteten av sojaböner eller inte? Om handelskonflikten fortsätter, finns det mycket pengar att tjäna på den ökade efterfrågan från Kina. Men om dispyten är över imorgon kan Kina istället återvända till producenter i USA. Osäkerheten är heller inget som uppskattas av varken aktie- eller valutamarknaden, vilket ökar risken för en nedåtgående världsekonomi. 

Vid den här tidpunkten finns det bara en sak som är säker och det är att ingen vet hur länge handelskonflikten kommer att fortsätta.

 

Vill du veta mer om factoring och om skillnaden på att belåna och sälja fakturor? Ladda ner vår förklarande artikel.

Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering