Företagsfinansiering  /  2 okt 2019  /  3 min

Så sätter du ihop en professionell styrelse

Vad är egentligen en bra styrelse och hur man ska tänka för att sätta ihop en dynamisk grupp? Sara Wallin, vd på Almi Väst och engagerad i flertalet styrelser delar med sig av sina råd och erfarenheter.

Styrelseproffset Sara Wallin, vd på Almi Invest i svart klänning på Almis kontor på Ekelundsgatan 1 i Göteborg

En rätt sammansatt styrelse kan vara en framgångsfaktor för ett bolag. Men vad är egentligen en bra sammansättning av styrelseledamot och hur bör man tänka för att skapa så bra dynamik som möjligt? Sara Wallin är vd på Almi Väst och har god insikt i styrelsearbete. Hon har själv en relation till Almis styrelse i egenskap av vd, men sitter också som ordförande, vice ordförande och ledamot i flera andra styrelser. Sara menar att en styrelse framförallt ska vara byggd utifrån två kompetensområden, den hårda kunskapskompetensen och den mjuka beteendekompetensen.

– Den hårda kunskapen består av sådant man behöver kunna, som exempelvis att förstå finansiella rapporter. Det kan vara allt från juridik till ekonomi och branschkunskap. Den mjuka kunskapen sitter i en ledamots egenskaper och personlighet. Hur man kan påverka situationer och människor positivt och tänka innovativt. Det ska finnas en förmåga att hantera komplex information och det är viktigt med ärlighet, integritet och hög moral, säger Sara Wallin.

Spegla bolagets målgrupp

Oavsett bransch är det viktigt att hitta en styrelse som består av en mix av rätt egenskaper, kompetenser och bakgrund. Sara understryker att en styrelse ska ha förståelse för bolagets målgrupp och försöka spegla den. Om gruppen består av en bred representation med många perspektiv minskar risken att missa viktiga aspekter.

– Forskning visar att det finns en korrelation mellan jämställda styrelser och lönsamma bolag. Idag är 19 % av styrelseledamöterna i Sverige kvinnor. Det handlar inte om rättvisa, utan att de bolag som vill ha de bästa kompetenserna måste bli bättre på att fiska i hela dammen. Och det gäller inte bara en variation i könsfördelning utan även ålder, etnicitet, bransch och kompetens, säger Sara.

Men det finns några saker som är viktigt att alla styrelseledamöter har gemensamt. Det ska finnas ett engagemang kring bolagets syfte, uppdrag och värderingar.

– Det är viktigt att förstå affär, kunder och kultur för att kunna inspirera och stärka andra. Dessutom behövs en förmåga att se den stora bilden och vara mål- och framtidsorienterad och inte lägga för mycket tid på detaljer.

En ordförande som kan lyssna och kommunicera

En styrelse träffas några gånger per år och kan ta beslut som påverkar hela företagets framtid. Enligt Sara har ordföranden en viktig roll och behöver ha god omvärldskunskap och förståelse för möjligheter och risker. Det är viktigt att ordföranden får alla ledamöter att engagera sig och komma till tals. Hon eller han ska vara bra på att lyssna och kommunicera företagets strategi, både i bättre och sämre tider.

Styrelsearbete och svåra beslut  

Sara berättar att det är lätt att både bli ”the good and bad guy” i en styrelse.Det kan komma tillfällen när man behöver ta tuffa beslut och då gäller det att lägga allt som heter prestige åt sidan och bara se till bolagets bästa. Att skapa strategiska handlingsplaner och snabbt kunna förändra och omformulera beslut är nödvändigt för att en styrelse ska fungera.

– Jag har varit med och tagit tuffa beslut om förändringar. Sådant kan göra ont och väcka mycket känslor i stunden, men när man efter en tid ser resultatet och förstår att det var rätt beslut så är det värt det.

För visst kan styrelsearbete vara krävande, men Sara menar att de positiva delarna väger över. Speciellt när hon får feedback från ledning, ägare och andra ledamöter.

– När jag får höra att mitt arbete och engagemang skänker mervärde och framåtanda på bolaget så är insatsen alltid värd det. Det ger mycket energi tillbaka!

Rekrytera rätt

Tillbaka till den där detaljen om att hitta mixen av rätt personer i en styrelse. Hur rekryterar du rätt, och vad är de tre viktigaste sakerna att tänka på för ett framgångsrikt styrelsearbete? Läs Saras tips genom att ladda ner dokumentet.

Rekrytera rätt till din styrelse

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering