Företagsfinansiering  /  13 feb 2019  /  ~ 3 min

Skillnaden mellan fakturabelåning och fakturaköp

Factoring, fakturabelåning och fakturaköp. Begreppen används ofta slarvigt och det är inte ovanligt att det finns frågetecken kring skillnaderna. Vi reder ut begreppen en gång för alla.  
Skillnaden mellan fakturabelåning och fakturaköp

Factoring

Factoring är det sammanfattande begreppet för de flesta former av fakturafinansiering, både fakturaköp och fakturabelåning. Kort sammanfattat är factoring en tjänst som erbjuds av banker eller finansbolag som innebär att ett företag säljer eller belånar sina fakturor och får finansieringsmedel. Vill du friska upp minnet mer kan du göra det här.

Fakturabelåning

Fakturabelåning fungerar som ett banklån där fakturorna är pantsatta och utgör en säkerhet för lånet. Finansbolaget belånar fordringarna till en viss grad, ofta 70–80% av fakturabeloppen. Resterande belopp utbetalas i samband med att fakturan betalas och kan dröja upp till 120 dagar beroende betalningsvillkor. Dessutom sköter de all administration kring inbetalning av fakturorna och i regel har kunden pengarna på kontot dagen därpå. Förutom själva finansieringen kan fakturabelåningen också innebära andra servicetjänster som bokföring, påminnelsehantering och inkasso.

Eftersom fakturabelåning innebär att fakturorna fortfarande ligger i kundens balansräkning sker ingen riskavtäckning om slutkunderna inte betalar, det fakturorna gör är att agera säkerhet för lånet. Alltså minskar inte lånet för att en faktura förblir obetald, utan det enda som sker är att finansbolagets säkerhet för det utgivna lånet blir sämre. Fakturabelåning är en bra lösning för de bolag som säljer till finansiellt starka slutkunder, där lägsta pris för att frigöra likviditet är viktigt och bolaget själv är villig att bära kreditrisken.

Fakturaköp

Vid fakturaköp förvärvar factoringbolaget företagets fordringar vilket innebär att fordran hamnar i factoringbolagets balansräkning istället för företagets. Det är positivt eftersom det kan stärka nyckeltal som exempelvis skuldsättningsgrad genom att växla kapital bundet i kundfordringar mot att minska skulder till bankerna.

Det finns två varianter av fakturaköp – med eller utan regress. Säljs fakturan med regress blir företaget skyldigt att återbetala factoringbolaget fakturabeloppet vid förfallodatumet vid utebliven betalning. Säljs fakturan däremot utan regress innebär det att factoringbolaget som köper fordran övertar den fullt ut och därmed risken för både sen och utebliven betalning. Oftast köps fakturor utan regress mot finansiellt starka slutkunder, medan kunder med regress oftast nyttjas mot finansiellt svagare slutkunder. Fakturaköp är till sin natur något dyrare eftersom riskavtäckningen ingår om fordran köps utan regress.

 Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering