Företagsfinansiering  /  19 dec 2018  /  > 3 min

Störst betalar först?

Störst betalar sist – det har länge varit praxis på den svenska marknaden. Men det kan det bli ändring på snart, i alla fall om näringsminister Mikael Dambergs förslag om kortare betaltider får ordentlig genomslagskraft.
Störst betalar först?

Långa betalningstider drabbar små bolag

Problem med långa betalningstider finns i hela Europa. De senaste 20 åren har det dock blivit bättre i många länder, medan betalningskulturen i Sverige förvånansvärt nog har försämrats. Faktum är att svenska företag själva uppger att de betalar nästan var tredje faktura efter förfallodatum (Källa: European payment report 2018). Dessutom är sena betalningar och långa betalningsvillkor några av de vanligaste orsakerna till att svenska företag drabbas av likviditetsbrist och därmed får svårt att växa och anställa.

Ofta är det stora företag i dominerande ställning med saftiga fakturor som är sämst på att betala i tid eller som förhandlar om särskilda villkor. Detta gör det svårt för mindre bolag att få ett jämnt kassaflöde och en stabil ekonomi. Därtill är tillgången till lånefinansiering ofta begränsad vilket gör att uteblivna intäkter i värsta fall kan vara orsaken till att mindre bolag går i konkurs.  

Hederskod och förslag på ny lag

För att få bukt på problemet har Näringsminister Mikael Damberg, tillsammans med ett antal aktörer inom svenskt näringsliv, presenterat en hederskod om 30 dagars betalningstider för mindre och medelstora företag. Därmed minskar pressen på de mindre företag som levererar till storföretag och tvingas vänta på pengarna, ibland tre månader eller mer. Syftet är också att skapa en norm för schyssta betalningstider som stora och små företag ställer sig bakom.

Parallellt med hederskoden har regeringen tagit fram ett förslag som innebär att bolag med minst 500 anställda årligen ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019, och den första rapporteringen ska ske under juli eller augusti 2020.

13 av Sveriges största företag* har hittills sagt ja till hederskoden och därmed att betala sina underleverantörer inom 30 dagar. Företagen har fått 18 mån på sig att införliva de nya villkoren i sina avtal. 

*Bolag som sagt ja till hederskoden: AB Volvo, Ericsson, Scania, Vattenfall, Skanska, Volvo Cars, Electrolux, SCA, ICA, Nordea, Telia, Sandvik

Läs intervjun med Folke Sandvik, styrelseordförande på aluminiumgjutningsföretaget IAC, om hur de hanterar en bransch med extrema betalningsvillkor. 

VD:n på IAC: "Det är så varje bank borde fungera"

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering