Företagsfinansiering  /  21 aug 2019  /  2 min

Styrelseordförandens tips till VD:n i ett tillväxtbolag

Uthyrning av elscootrar, hemleverans av mat och försäljning av begagnade kläder. Det är några exempel på affärsidéer som fått vind i seglen de senaste åren. Idag finns det goda förutsättningar att starta bolag, men vad utmärker de företagen som faktiskt lyckas?

Styrelseordföranden och vd:n Lars-Göran

I över tjugofem år har jag arbetat som styrelseordförande och investerare i svenska tillväxtbolag. Under den tiden har jag identifierat en rad olika framgångsfaktorer. Min viktigaste observation är att det inte är affärsidén i sig som avgör om bolaget kommer att lyckas. Det är teamet bakom idén som är det väsentliga.

Eftersom VD:n har det yttersta ansvaret för att leda verksamheten har VD:n också en nyckelroll för hur teamet kommer att lyckas eller ej. Den största utmaningen för samtidens VD är att attrahera duktiga kandidater, sätta samman ett bra team och leda dem i rätt riktning.

Vad utmärker en bra VD i ett tillväxtbolag?

Som styrelseordförande har jag arbetat nära många VD:ar som befinner sig i en tillväxtresa. Att växa snabbt innebär att bolaget går igenom en rad olika faser. Varje fas har sin utmaning. Nya medarbetare ska introduceras, försäljningen öka, samtidigt som verksamheten måste förbli lönsam. För att lyckas leda teamet under en tillväxtresa är det viktigt att VD:n har en stark vision, en långsiktig plan och är ödmjuk inför framgången.

En stark vision

De mest framgångsrika VD:ar som jag har arbetat med har en tydlig bild av vad de vill uppnå och de är beredda att göra nästan vad som helst för att företaget ska nå dit. En stark vision innebär också att VD:n är övertygad om att bolaget måste finnas. De leder teamet med en känsla av att de ska göra ett avtryck i universum.

En långsiktig plan

Under min karriär har jag undvikit att investera i bolag som har en kortsiktig plan. Om ägare och VD:n har som mål att sälja bolaget inom en femårsperiod har de fel fokus. För att engagera medarbetarna är det viktigt att VD:n kan kommunicera en långsiktig plan för hur man ska uppnå den starka visionen. När alla medarbetare är eniga med hur vision ska uppnås, blir det lättare att leda verksamheten åt det håll man vill.

En ödmjuk ledare                                               

Att gå från tre till tjugo anställda är en otrolig känsla. Då är det lätt att bli förblindad av sin egen framgång. Men en bra VD förstår att framgång är något man måste kämpa för hela tiden. Om företaget stannar upp, finns det stor risk att konkurrenterna hinner ifatt. Därför är ödmjukhet nyckeln till framgång. Var lyhörd, lyssna och omge dig med experter inom specifika områden. Omge dig med människor som har rätt erfarenhet och lär dig av deras misstag.  

Våga använda dig av rätt externt affärsnätverk

I unga bolag finns det ett rättfärdigt fokus på att hålla nere kostnaderna. Men när affärerna tar fart och bolaget växer blir det desto viktigare att använda sig av rätt kompetens. Få tillväxtbolag kan sitta på spetskompetens inom samtliga områden som juridik, finansiering och marknadsföring. Jag rekommenderar alltid VD:n att använda sig av ett externt nätverk, på så sätt skapas förutsättningar för att lyckas.

Lycka till på din tillväxtresa!

Vill du få fler tips för hur du lyckas med din tillväxtresa? Här kommer mer läsning för dig: 

Så lyckas du med tillväxten

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering