B2B

×
Synen på factoring har förändrats från att vara en tjänst för bolag med likviditetsproblem till att bli ett viktigt styrmedel. Idag är det enkelt, smidigt och …
Den senaste tiden har allt fler aktörer börjat erbjuda factoringlösningar. Allt från mindre finansbolag till storbanker. I denna artikeln förklarar jag hur man …
I vilken grad påverkas verksamhetens ekonomi om kredittiden reduceras med sex dagar? För att ta reda på hur mycket kapital som frigörs när kredittiden minskar, …
Under förvärvsprocessen, sker oftast tuffa förhandlingar. För att hitta en lösning som passar båda parter, brukar förutsättningarna ändras under samtalens …
Företagsförvärv är ett komplext område och bör genomföras tillsammans med en erfaren rådgivare. Men att anlita en konsult i ett tidigt skede kan vara kostsamt. …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering