B2B

×
Den senaste tiden har allt fler aktörer börjat erbjuda factoringlösningar. Allt från mindre finansbolag till storbanker. I denna artikeln förklarar jag hur man …
Med hjälp av RPA kan företag frigöra tid från anställda som idag arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Den tiden kan istället användas för att skapa mer …
Världen förändras snabbare nu än vad den någonsin tidigare har gjort. Samtidigt kommer utvecklingen aldrig gå så långsamt som den gör idag. Hur påverkar det …
I vilken grad påverkas verksamhetens ekonomi om kredittiden reduceras med sex dagar? För att ta reda på hur mycket kapital som frigörs när kredittiden minskar, …
Under förvärvsprocessen, sker oftast tuffa förhandlingar. För att hitta en lösning som passar båda parter, brukar förutsättningarna ändras under samtalens …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering