Likviditet

×
Genom att titta på nyckeltalen blir det enklare att analysera och förstå ditt bolag. Framförallt kan du jämföra olika kostnader mot varandra på ett effektivt …
Bolag med säsongsbetonade produkter stöter på utmaningar som andra bolag slipper. De har intensiva säljperioder följda av månader med ytterst låg omsättning. …
Har du koll på hur förändringar i omsättning, betalningsvillkor och råvarupriser påverkar företagets likviditet? Genom att kontinuerligt stresstesta …
Har du semestrat utomlands i år? Då har du förmodligen känt av effekterna av den rekordsvaga kronan. Men att växla svenska kronor till euro tär inte bara på …
Det finns en oro för hur kundrelationen påverkas när du använder factoring, och speciellt om du dessutom ska byta factoringpartner. Men processen är ofta …
Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering