Tillväxt

×
IPA, eller Intelligent Process Automation som det egentligen heter, innebär att man maximerar affärsnyttan med hjälp av att automatisera en eller flera …
Rätt finansiering är a och o för bolag i tillväxtfasen. Särskilt om bolaget är nystartat med relativt okända produkter. För högaktuella Climeon har samarbetet …
Med hjälp av RPA kan företag frigöra tid från anställda som idag arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Den tiden kan istället användas för att skapa mer …
Världen förändras snabbare nu än vad den någonsin tidigare har gjort. Samtidigt kommer utvecklingen aldrig gå så långsamt som den gör idag. Hur påverkar det …
Från sifferexpert till strategisk rådgivare. De senaste åren har skillnaden mellan en traditionell och modern CFO blivit allt tydligare. Collectors VD, Martin …
Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering