Företagsfinansiering  /  2 jan 2019  /  < 6 min

Tillväxtbolagens utmaningar

Bolag som växer stöter ofta på utmaningar ­– det är lätt att glömma se helheten och istället stirra sig blind på försäljning. Under mina år som revisor har jag lärt mig ett och annat som kan vara till hjälp för bolag i kraftig tillväxt.

Tillväxtbolagens utmaningar

Jag heter Sven Cristea och går ibland under namnet #Tillväxtrevisorn på grund av mitt omfattande arbete med tillväxt- och startupbolag. Jag har jobbat som revisor i 10 år och är auktoriserad revisor i Göteborg och Stockholm på KPMG – en av världens främsta revisions- och konsultbyråer. Jag har sett tillväxtbolags utmaningar och vet att det finns många återvändsgränder. Här kommer mina tips för att ditt bolag ska få en smidig tillväxtresa.

Hänger alla delar med när bolaget växer?

De flesta tillväxtbolags främsta problem är kopplat till att organisationen har svårt att hänga med när bolaget växer snabbt. Problemen rör oftast frågor som styrning och uppföljning av verksamheten på lönsamhetsnivå. De flesta tillväxtbolag har nämligen bra koll på sin omsättning, men när det handlar om bruttovinster och resultat före skatt så är intresset inte lika brinnande.

För att förstå hur det går för ditt bolag, vad du faktiskt tjänar pengar på och hur dina nyckeltal ser ut behöver du använda bra styrningsmodeller. Det är ett viktigt stöd för företagsledning och styrelse när de ska fatta beslut. På så vis kan de se vilka produkter, produktgrupper och geografiska marknader som är mest lönsamma.

Du säljer bra - men säljer du rätt?

Du vet hur försäljningen går och vilka produkter som säljer bäst. Men hur vet du att du säljer rätt produkter? Ett annat utbud eller ett snävare sortiment kanske hade gjort dina siffror ännu bättre. Min erfarenhet är att många underskattar kapitalbindningens vikt. För vad är egentligen mest lönsamt ­– ett lager fullt av produkter där bara en tredjedel säljer bra, eller ett lager med färre produkter och konstant ruljangs?

Många bolag har järnkoll på omsättning och likviditet, men lägger bara fokus på att sälja så mycket som möjligt. Det är lätt att glömma att varje produkt som köps in binder pengar. Det kan över tid leda till felaktiga beslut och det är därför viktigt att analysera sina siffror och våga välja samt välja bort.

Ta hjälp av finansieringspartners

Vad gäller hur likviditeten påverkas av kapitalbindning i varulager och kundfordringar finns det mycket man kan göra tillsammans med en bra partner inom finansiering. Alla bolags utmaningar ser olika ut. Därför är det viktigt att skräddarsy en lösning som anpassats efter dina behov. Ofta är det en bra idé att kombinera t.ex. factoring med en checkkredit för att kunna möta olika behov vid olika tillfällen.  

Förutom din finansieringspartner kan det vara en bra idé att använda andra aktörer som komplement, såsom ALMI eller Exportkreditnämnden. ALMI är en statligt ägd företagspartner vars mål är att hjälpa små bolag att växa och tar ofta högre risk än banker. Exportkreditnämnden bygger på samma grund, men med huvudsakligt syfte att få företag att sälja till andra länder. Med en annan riskprofil är de båda aktörerna ett perfekt finansieringskomplement för bolag i tillväxtfas.

Ta beslut på rätt grunder

En annan viktig aspekt för en stabil tillväxt är att ha en god styrning så att man hela tiden vet hur det går i verksamheten. Det är inte ovanligt att mindre tillväxtbolag inte riktigt har koll på sin bokföring och således inte vet hur det går i bolaget. Om du inte har tillgång till föregående månads siffror finns det risk att du fattar beslut på fel grunder eller gammal information. Har du inte koll på dina fasta kostnader finns risk att du styr skutan åt fel håll. Med ett bakomliggande system där du enkelt kan se dina nyckeltal blir det enkelt att fatta beslut om att bromsa eller gasa givet omständigheterna. För att lyckas med det är det en fördel att ha samarbetspartners som förstår tillväxtbolag.

Om du vill ha mer information om hur du kan förbättra dina nyckeltal kan du ladda ner Collector Banks nyckeltalsguide. Guiden beskriver viktiga nyckeltal för olika syften och hur du kan arbeta för att stärka dem.

Guide: Så förbättrar du dina nyckeltal

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering