Företagsfinansiering  /  14 nov 2018  /  ~ 5 min

Utmaningar och lösningar för dig som säljer utomlands

Om du vill in på en utländsk marknad är det viktigt att tänka igenom finansiering, likviditet och betalningar. Det finns nämligen utmaningar i andra länder som du kanske inte stöter på här hemma. Men sitt lugnt i båten – vi har några tips som gör det hela enklare. 

Utmaningar och lösningar för dig som säljer utomlands

Utmaningar med att sälja utomlands

Vill du att ditt företag ska växa på nya marknader utanför norden? Ibland kan det kännas både skrämmande och riskfyllt att ge sig in på en marknad man inte vet något om. Det kan till exempel finnas en annan betalningsmoral och andra villkor för kredittider som gör det svårt att veta hur marknaden kommer bete sig. Nedan följer några utmaningar som är viktiga att tänka igenom innan du ger dig ut på en utländsk marknad:

Valutan: valutakurser förändras ständigt och det innebär risker när du säljer i ett annat land.
Kreditbedömning: att säkerställa dina utländska kunders betalningsförmåga är ofta mer komplicerat än att undersöka lokala kunders betalningsförmåga. 
Affärsklimatet: en ny okänd marknad kan ha ett osäkert affärsklimat.
Betalningskultur: olika länder kan ha olika syn på hur och när man förväntas betala.
Inkasso: det kan både bli svårare och mer kostsamt att driva in icke-betalda fakturor.

Även om det är viktigt att vara medveten om utmaningarna på en ny marknad ska du inte låta dem stoppa dig. Faktum är att du inte behöver vara särskilt orolig alls. Idag finns nämligen olika finansieringsalternativ som gör det enklare och säkrare att göra affärer utanför Sveriges gränser.


Så här kan du hantera de finansiella riskerna

Det finns flera lösningar som gör att du minskar risken för kreditförluster, vi tar dig igenom de vanligaste.

Remburs

En remburs används som en garanti för att få betalt, ofta från köparens bank, mot uppvisande av handlingar som till exempel fakturor. Om köparen inte kan betala är säljaren ändå garanterad den överenskomna summan av banken. Remburs är speciellt användbar när man handlar med nya kunder i länder som är politiskt instabila.

Inkassotjänst

En inkassotjänst hjälper dig att driva in pengar från bolag som inte betalar sina fakturor. Men bara för att du tar hjälp av inkasso är det inte säkert att du faktiskt får betalt, därför är det viktigt att använda ett bolag som är duktiga på utlandsinkasso.

Exportkreditförsäkring

En exportkreditförsäkring eller en exportkreditgaranti innebär att exporterande bolag kan försäkra sina fakturor mot en premie och en självrisk som bestäms utifrån det köpande bolagets risknivå. En sådan finns att skaffa hos till exempel EKN som har fått i uppdrag av regeringen att främja svensk export.

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning innebär att kunden betalar innan de fått varan. På det sättet eliminerar du risken att inte få betalt. Dock är det inte alla kunder som går med på detta, speciellt om relationen till kunden är ny.  

Exportfactoring

Ett bra alternativ för att minska risken för kreditförluster när du handlar utomlands är exportfactoring. Det innebär att en tredje part finansierar dina fodringar och därmed tar en stor del av risken. Förutom det stärks din likviditet eftersom du får betalt med en gång istället för att behöva vänta in förfallodatumet. Exportfactoring gör även att du slipper administration; factoringbolaget tar över fakturahanteringen och har inkassotjänster vilket gör att ditt bolag slipper vara den som driver in skulder. Att slippa sådana administrativa uppgifter frigör tid som du och dina kollegor kan ägna åt andra saker, som att utveckla er produkt och hitta nya kunder.

Vill du veta mer om hur du ska tänka när du ska välja finansieringspartner? Läs om hur heat power bolaget Climeon byggde upp sin finansiering och varför det är så viktigt med rätt partner för ett tillväxtbolag.

Climeon: Valet av finansieringspartner avgör företagets framtid

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering