Företagsfinansiering  /  6 nov 2019  /  2 min

Utmaningen med säsongsvariationer

Bolag med säsongsbetonade produkter stöter på utmaningar som andra bolag slipper. De har intensiva säljperioder följda av månader med ytterst låg omsättning. Men med en genomtänkt budget och bra finansieringspartner behöver du inte oroa dig.

Hand som håller mjukglass med strössel under sommarsäsongen mot turkos bakgrund

Eirik Stokmo har jobbat nära bolag med säsongsvariationer och vet hur tufft det kan vara. Men det finns smarta sätt som gör att även de med kraftig säsongsvariation kan få ett jämnt och stabilt kassaflöde. Här svarar han på nio frågor om säsongsvariationer.

Vad innebär det att ett företag har säsongsvariationer?

Säsongsvariation förekommer i bolag som säljer produkter som är populära under vissa tider på året, som sommar- eller vintertid. Exempel är skidutrustning, cyklar, badkläder eller glass. 

Varför är det en utmaning med säsongsbetonade produkter?

Företag i det här segmentet har ofta intensiva försäljningsperioder med höga intäkter under några månader om året, följt av en period där försäljningen är mycket lägre. Då ligger fokus på att bygga lager och producera varor vilket innebär stora kostnader och inga inflöden. Samtidigt är lön, hyra och drift en konstant kostnad. Under dessa perioder kan det vara svårt för bolag att gå runt eftersom de inte har någon likviditet.

Vilken är den största utmaningen?

Den största utmaningen är att få ett jämnt kassaflöde och att behålla likviditet i bolaget oavsett årstid.

Finns det åtgärder bolaget kan ta till själv för ett jämnare kassaflöde?

Som bolag kan du planera och budgetera din försäljning. Det kan vara effektivt att jobba med erbjudanden som 2 för 1 och andra kampanjer under lågsäsong för att rensa lagret och slippa mängder av produkter som snart blir förra årets modell.

Vilka åtgärder kan man ta till med hjälp av finansiell partner?

Finansiering av fakturor, alltså factoring, ger stark kassa oavsett tid på året. Under perioder när bolaget har högsäsong kan pengarna användas till investeringar som att bygga ut lagret, anställa personal eller göra olika omorganisationer.

Vad är det viktigt att tänka på när man ska välja finansiell partner?

Välj en partner som tror på ditt bolag. Om det finns en ambition att växa tillsammans tenderar samarbetet att bli jämbördigt och båda parter känner att de vinner på samarbetet. Dessutom är det viktigt att partnern förstår hela affären, alltså inte bara bolaget utan också bolagets kunder. Om det inte finns en förståelse för affären finns risk att den finansiella partnern tar beslut på felaktiga grunder.

Är det en lika stor utmaning oavsett om du har ett stort eller litet bolag?

Bolag med säsongsvariationer har utmaningar oavsett storlek, men utmaningarna ser förstås annorlunda ut beroende på förutsättningarna. Stora bolag kräver ofta större kassa medan mindre bolag har lägre marginal på såld vara vilket gör att de är mer priskänsliga.

Hur viktig är finansieringsgraden om du tar hjälp av en partner?

Hög finansieringsgrad på lager eller faktura kan vara avgörande för att hålla bolaget vid liv.

Har du 70 % finansiering av en faktura dag ett men måste vänta 90 dagar på resterande 30 % (då slutkunden betalt), saknas en stor del av fakturans värde. Vid 100 % finansiering får bolaget betalt dag ett och kan vara snabba med betalningar mot sina leverantörer och på så sätt få rabatt på inköpen. Om ett bolag med svag kassa får en stor order, som till exempel att bygga tio stycken maskiner, och bolaget enbart har pengar nog att köpa in material och arbetskraft för att bygga sju maskiner finns risk att de måste tacka nej till affären. Finansieringsgraden kan alltså vara avgörande för huruvida du kan tacka ja eller nej till affärer.

Läs om Rossignol, världens ledande skidutrustningsproducent och hur de genom finansiering hanterar den kraftiga säsongsvariationen. De gick från 12 europeiska affärsbanken till en enda. 

Rossignol gick från 12 europeiska affärsbanker till en

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering