Företagsfinansiering  /  9 maj 2019  /  1 min

Vad är RPA och vad innebär det för ekonomiavdelningen?

Med hjälp av RPA kan företag frigöra tid från anställda som idag arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Den tiden kan istället användas för att skapa mer affärsnytta.

Vit robot som genom automatiska processer lärt sig rita på en vägg

 

Att använda robotar för att ersätta ineffektiva processer är inte ett nytt fenomen. De senaste decennierna har allt fler företag automatiserat processer med syftet att öka lönsamheten. Men i dagens arbetsklimat är effektivisering inte bara en lönsamhetsfråga, det är en förutsättning för att öka konkurrenskraften.

I takt med utvecklingen och den intensifierade konkurrensen ställs det allt högre krav på såväl företag som anställda. För att klara sig på en global marknad är det viktigt att samtliga anställda utför ett värdeskapande arbete. Det finns varken behov eller utrymme för att personal ska fastna i repetitiva mönster. 

Robotic Process Automation ersätter repetitiva arbetsuppgifter

Att implementera ett automationssystem uppfattas ofta som en komplex och tidskrävande process. Men för att effektivisera processer behövs inte alltid ett avancerat system med en komplex visualisering av processinformation. RPA är en typ av automationssystem som är relativt enkelt att komma igång med. Det är en robot som kan utföra enklare strukturerade arbetsuppgifter som att hämta data från en PDF, skriva ner det i ett excelark och skicka filen via e-post.

RPA är inte en robot i den traditionella bemärkelsen. Det är ett mjukvaruprogram som efterliknar de arbetsuppgifter som utförs av t.ex. en ekonomiassistent. Genom att programmera roboten att arbeta i olika system kan den frigöra tid från den anställde. I praktiken innebär det att ekonomiassistenten skulle kunna lägga mer tid på att ta fram nyckeltal och mindre tid på arbetsuppgifter som fakturahantering, stansning av ordrar och löpande bokföring.

Tre tips för att komma igång med RPA

Många svenska verksamheter har redan inlett arbetet med RPA. Om ditt företag ännu inte har börjat så är det hög tid att komma igång redan idag. Här är mina tre tips på hur du kommer igång med RPA:

Skapa ett RPA team

Identifiera och utse en eller flera anställda som får arbeta några timmar i veckan med att lära sig mer om RPA. Den som ingår i gruppen behöver inte ha en teknisk bakgrund, det räcker att man någon gång har arbetat med en lite mer avancerad excel fil samt att man har ett intresse för att lära sig nya saker.

Identifiera administrativa processer

När det interna teamet har en grundförståelse för hur RPA fungerar, kan de börja med att kartlägga företagets administrativa arbetsprocesser. Därefter kan de identifiera vilka repetitiva mönster som skulle kunna ersättas av RPA. 

Våga experimentera

Automatisering är inte ett projekt med en start och ett mål. I takt med utvecklingen kommer företag ständigt behöva förändras och effektivisera nya processer. Därför är det viktigt att ständigt våga experimentera med nya former av automatiseringsprocesser. 

Är du intresserad av att veta mer om hur du kan effektivisera processer inom ekonomiavdelningen? Inom några år kommer en stor del av ekonomiavdelningens arbete styras helt av Artificiell Intelligens. I detta webinaret berättar jag vad jag anser en CFO måste veta om AI.

Titta på webinaret 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering