Företagsfinansiering  /  3 maj 2019  /  1 min

Vad är skillnaden på fakturaköp med och utan regress?

Allt fler företag använder sig av factoring för att frigöra kapital och förbättra kassaflödet. I denna artikel reder vi ut skillnaden mellan två olika varianter av fakturaköp – med och utan regress.

En blå kub som vägs mot en röd kub för att hitta det bästa alternativet

Som kund kan du välja mellan två typer av fakturaköp – med eller utan regress. Båda alternativen är affärsförbättrande och flexibla verktyg som frigör kapital och förbättrar kassaflödet. Det ena alternativet är alltså inte generellt bättre än det andra, utan det handlar om att välja den lösningen som passar just dina behov och förutsättningar.

Fakturaköp utan regress

När du säljer en faktura utan regress övertar factoringbolaget risken för både sen och utebliven betalning. I samband med försäljningen av fakturan, flyttas därmed fordran från företagets balansräkning till factoringbolagets.

Det innebär att du kan använda dig av fakturaköp utan regress för att reducera kredit- och valutarisker. Med detta alternativet skapar du förutsättningarna för ett tryggare kassaflöde och ökad likviditet.

Fakturaköp med regress

Till skillnad från fakturaköp utan regress, innebär fakturaköp med regress att du förbinder dig att betala tillbaka fakturabeloppet ett antal dagar efter förfallodatumet om slutkundens betalning uteblir. Dessa dagar kallas för regressdagar.

För företag som har bundit mycket kapital i osäkra kundfordringar kan det vara svårt att sälja fakturor utan regress till ett factoringbolag. Då är fakturaköp med regress ett fördelaktigt alternativ. Du som kund står fortfarande för kreditrisken, men får ta del av de många andra fördelarna som uppstår vid fakturaköp. 

Fördelar med fakturaköp 

Både fakturaköp – med och utan regress innebär att factoringbolaget tar över fakturan. Det som skiljer dem åt är riskavtäckningen. Men bortsett från risken så delar de på många andra fördelar. 

Genom att sälja dina fakturor kan du frigöra kapital, förbättra kassaflödet och stärka en rad olika nyckeltal. Samtidigt kan du spara tid och resurser eftersom administrationen och fakturahanteringen lämnas över till factoringbolaget.

En annan fördel är att man oftast ser en ökad betalningsmoral hos sina kunder. När fakturan skickas från en tredje part, t.ex. en bank så är chansen större att fakturamottagarna sköter sina betalningar i tid.

Om du vill veta mer om factoring och skillnaden mellan att belåna eller sälja fakturor kan du ladda ner artikeln som förklarar hur du kan välja mellan de olika alternativen. 

Så väljer du vilken typ av factoring som är bäst

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering