Företagsfinansiering  /  5 jun 2019  /  < 5 min

Varför du som CFO måste veta att IPA är mer än bara en öl

IPA, eller Intelligent Process Automation som det egentligen heter, innebär att man maximerar affärsnyttan med hjälp av att automatisera en eller flera processer. Vilken typ av process och vilka teknologier som krävs beror helt på hur din affärsprocess ser ut.

Varför du som CFO måste veta att IPA är mer än bara en öl

Jag har tidigare skrivit om RPA (Robotic Process Automation) och hur företag kan reducera antalet manuella processer på en ekonomiavdelning. I denna artikeln ska vi titta lite närmare på IPA (Intelligent Process Automation) som är en vidareutveckling av intelligensen på dessa robotar. 

Ett IPA-verktyg använder ofta maskininlärning i kombination med mer klassisk RPA vilket ger dessa nya mer intelligenta mjukvarurobotarna möjligheten att ta självständiga beslut. Verktyget ska alltså i framtiden självt kunna välja vilken process som ska köras i vilken situation och kunna kombinera vilka processteg som ska användas, anpassa rutinerna när det stöter på problem och kunna flagga för avvikelser som kan behöva lösas manuellt.

Det finns inget som säger att någon specifik bransch skulle ha mer eller mindre nytta av ett IPA-system än någon annan. Visionen för alla bolag borde dock ändå vara att ha en helt automatiserad ekonomiavdelning, så att all personal kan fokusera på att göra analyser och prognoser som är mer vinstskapande för företaget.

Att komma igång

Som vid alla större förändringar så kan det till en början vara svårt att få med sig vissa chefer eller andra nyckelpersoner. Då kan det vara bra att börja i mindre skala och kalla det för ett test, eller en utvärdering av ett verktyg – det brukar vara lättare att få igenom, och mindre skrämmande än att prata om en bestående förändring. Att göra implementationen i mindre steg är dessutom en fördel, för att det ska gå så friktionsfritt som möjligt och att allt ska hänga med i processen. Dessutom ger det möjligheten att lära sig från sina misstag tidigare och anpassa resten av utrullningen till dessa insikter.

För att komma igång med själva arbetet att införa processautomatisering är steg ett att omvandla så mycket information som möjligt till digital form. Nästa steg blir oftast att börja använda RPA för de delar av processen som enkelt kan automatiseras. Och först efter detta fokusera på uppgifter som kräver mer tolkning eller har omfattade avvikelsehantering. Börja enkelt och se till att redan efter ett par veckor ha fått ut de första förbättringarna, då blir det lättare att få mandat att utöka initiativet och börja tackla de mer komplexa processerna.

Varför IPA är relevant för dig som CFO

De senaste åren har rollen som CFO förändrats. Kraven har ökat. Medan den traditionella CFO:ns huvudsakliga uppgift var att presentera en nulägesrapport har den moderna CFO:n betydligt mer ansvar än så. Idag efterfrågar ledningen avancerade analyser, rapporter och framtidsspaningar från ekonomiavdelningen som ligger till grund för att fatta strategiska beslut.

För att möta de ökade kraven behöver framtidens ekonomiavdelning arbeta med värdeskapande uppgifter som att ta fram nyckeltal och analyser. Men för att det ska bli verklighet måste de administrativa arbetsuppgifterna automatiseras. Därför är IPA högst relevant för dig som CFO. 

Är du intresserad av att veta mer om hur du kan effektivisera processer inom ekonomiavdelningen? Inom några år kommer en stor del av ekonomiavdelningens arbete styras helt av Artificiell Intelligens. I detta webinaret berättar jag vad jag anser en CFO måste veta om AI.

Titta på webinaret 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering