Företagsfinansiering  /  23 okt 2019  /  > 2 min

Varför är det viktigt att stresstesta kassaflödet?

Har du koll på hur förändringar i omsättning, betalningsvillkor och råvarupriser påverkar företagets likviditet? Genom att kontinuerligt stresstesta kassaflödet får du ett bättre beslutsunderlag inför framtida scenarier.  

Varför är det viktigt att stresstesta kassaflödet?

För större företag är kassaflödesanalys en obligatorisk del av årsredovisningen. I den redovisas betalningsströmmarna för räkenskapsåret vilket ger information om företagets finansiella ställning.  

Min rekommendation är att alla verksamheter, oavsett storlek, ska upprätthålla en kontinuerlig kassaflödesanalys. Genom att hålla sig uppdaterad på samtliga inbetalningar och utbetalningar får man bättre kontroll över verksamheten. Om man dessutom kontinuerligt stresstestar kassaflödet är man bättre rustad inför oönskade scenarier. 

Vilka faktorer påverkar kassaflödet? 

För att kunna stresstesta kassaflödet är det viktigt att förstå vilka faktorer som faktiskt påverkar kassaflödet. Nedan är några exempel på dessa samt vilka typer av frågor som bör besvaras när man tar fram ett beslutsunderlag:

Omsättning

Hur påverkas likviditeten om omsättningen minskar med 5%?

Kreditförluster

Hur påverkas likviditeten av eventuella kreditförluster?

Råvarupriser

Om råvarupriset stiger med 5%, vad får det för effekter på likviditeten?

Betalningsvillkor

Hur påverkas likviditeten om vi får betalt första dagen jämfört med om vi får betalt om trettio dagar?

Verktyg för att stresstesta kassaflödet

För den som har rätt verktyg går det snabbt att stresstesta kassaflödet . Därför rekommenderar jag att ni utser en person på företaget som ansvarar för att stresstesta kassaflödet minst en gång i månaden. 

För att göra det enkelt, har vi tagit fram en genomarbetad excelmall som du kan använda för att stresstesta ditt kassaflöde. Använd excellen och testa dig fram för att förstå hur förändringar i omsättning, betalningsvillkor, råvarupriser, kreditförluster, aktieutdelning och marknadsräntor påverkar din likviditet. 

Ladda ner excelmallen

 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering