Företagsfinansiering  /  17 apr 2019  /  2 min

Varför ska framtidens CFO bry sig om AI?

Världen förändras snabbare nu än vad den någonsin tidigare har gjort. Samtidigt kommer utvecklingen aldrig gå så långsamt som den gör idag. Hur påverkar det dig som CFO, och ekonomiavdelningen i stort?

Vit hjärna inkopplad med USB till lightning kabel mot blå kabel

I takt med teknikutvecklingen blir det allt viktigare för verksamheter att kunna förändra interna processer, rutiner och inställningar. Men utvecklingen går fort och många organisationer hinner inte anpassa sig. Varje år ser vi hur stora traditionella bolag utmanas av innovativa företag och sedan försvinner för gott.

Förra veckan förklarade Collectors VD Martin om hur kraven på CFO:n har förändrats de senaste decennierna. Medan den traditionella ekonomichefens viktigaste arbetsuppgift var att få ihop kvartalssrapporten, förväntas dagens CFO kunna rapportera hur verksamheten går i realtid.

Nya krav leder till nya processer

Det råder ingen tvekan om att ekonomiavdelningens ansvarsområden kommer att fortsätta öka i framtiden. I takt med att företag samlar in mer data, växer möjligheterna att kunna ta fram mer avancerade analyser. Vilket innebär att CFO:n och ekonomiavdelningen får en allt viktigare roll i att stödja ledning med underlag för att fatta strategiska beslut.

Men trots dagens moderna teknik finns det fortfarande en hel del administrativa arbetsuppgifter inom ekonomiavdelningen. Istället för att skapa affärsnytta fastnar många i repetitiva mönster. Fakturahantering, stansing av ordrar och löpande bokföring. Hur mycket har de interna processerna egentligen förändrats de senaste åren?

Använd mjukvara för att automatisera administrativa arbetsuppgifter

Genom att automatisera administrativa uppgifter kan ekonomiavdelningarna frigöra mer tid åt att genomföra framtidsanalyser och ta fram nyckeltal.

Förra veckan höll jag i ett webinar, där jag pratade om två tekniker som kan användas för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter. Om du är intresserad av att se webinaret kan du klicka på länken nedan. De områden som jag pratar om är RPA och IPA.

RPA - Robotic Process Automation

Ett första steg mot att effektivisera administrativa arbetsuppgifter är att implementera RPA. Det är en robot som kan göra enklare strukturerade arbetsuppgifter som att t.ex. hämta data från en PDF, skriva ner det i ett excelark och skicka filen via e-post.

IPA - Intelligent Process Automation 

Nästa steg mot en automatiserad ekonomifunktion är att implementera IPA, vilket är betydligt mer avancerat än RPA, men där utveckling fortfarande är i sin linda. Den enkla roboten ersätts av en AI som själv kan ta egna initiativ i processautomatiseringen och skapar betydligt större effektivitetsvinster.   

Inom några år kommer en stor del av ekonomiavdelningens processer styras helt av Artificiell Intelligens. I detta webinaret berättar jag mer om hur du kan komma igång med automatiseringen redan idag.

Titta på webinaret 

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering