Företagsfinansiering  /  18 sep 2019  /  2 min

Vilka är tillväxtbolagens största hinder?

En av många utmaningar för svenska tillväxtbolag 2019 är att hitta lämplig arbetskraft. I denna artikeln sammanfattar vi några vanliga tillväxthinder och redogör för hur du kan förenkla uppstartsfasen.

Kvinnlig företagsledare i blå skjorta framför dator som funderar på utmaningar för tillväxtbolag

Svårt att hitta lämplig arbetskraft

Småföretagarbarometern är en rapport som årligen tas fram av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank. Den omfattar 4 000 småföretagare och redovisar deras syn på konjunkturläget.

I rapporten från 2015 uppgav 21% att de hade utmaningar med att hitta lämplig arbetskraft. I årets undersökning har den siffran stigit till 29%.

Det är inte förvånande att det blir svårare att hitta rätt personal i takt med att arbetsmarknaden blir starkare. Idag råder det hård konkurrens om anställdas kompetenser och lönerna växer. Som småföretagare kan det vara både dyrt och svårt att attrahera talanger som kan välja mellan flera jobberbjudanden.

Tre andra vanliga tillväxthinder hos svenska tillväxtföretag

Att hitta rätt personal är en av många utmaningar för tillväxtbolagen. På Collector arbetar vi nära företag som befinner sig i expansionsfasen och de vittnar ofta om utmaningarna som de står inför. Här är tre exempel på andra vanliga tillväxthinder för svenska småföretag:

Administration

Många tillväxtbolag sparar in på kostnader genom att sköta administrationen själva. Men i takt med att företaget växer, ökar också mängden pappersarbete. Det innebär att företagare får lägga mer tid på administration istället för att skapa affärsnytta. Det är en tidstjuv som företagen måste få bukt med för att lyckas med tillväxten.

Finansiering

En expansionsfas kräver stora investeringar. I takt med att försäljningen ökar behöver verksamheten anställa ny personal, stärka marknadsföringsinsatserna och öka produktionsvolymen. De bolag som inte har tillräcklig finansiering har svårt att lyckas med tillväxten. Genom att ha en god relation med en bank som förstår din affärsplan kan du lättare få gehör för dina finansieringsbehov och ta mera snabbfotade beslut när ett fördelaktigt läge uppstår som kräver en investering.

Lagerhantering

Lageroptimering är en förutsättning för att tillväxtbolag ska behålla lönsamheten. I takt med att tillväxten tar fart är det många som fyller på lagret för att kunna möta framtidens efterfråga. Men om efterfrågan stannar av finns det en stor risk att företaget har bundit upp för mycket kapital i lagret, vilket kan leda till likviditetsbrist. Som företagare är det viktigt att förhandla om fördelaktiga betalningsvillkor med leverantörer, att de du samarbetar med kan leverera tillräckligt av de varor du behöver för att nå dina tillväxtmål och inom de tidsramar som krävs för att du skall hålla ditt löfte mot kund. Fakturafinansiering kan också vara en lösning för att frigöra bunden likviditet i kundfordringar och därmed möjliggöra en ökad tillväxttakt.

Tillväxtlånet förenklar uppskalningsfasen

Collector Bank erbjuder små och medelstora företag ett helt digitalt Tillväxtlån, med svar inom 24 timmar (vardagar), digital signering och snabb utbetalning, för att du som företagare skall kunna fokusera på din verksamhet istället för att sitta i långa möten med banken.  

Tillväxtlånet är ett lån som gör det möjligt för företag som är i en tillväxtfas att säkerställa likviditet för finansiering av verksamheten. Syftet med lånet är att det ska underlätta för tillväxtbolagen att anställa ny personal, investera i materiella tillgångar eller för att finansiera tiden fram till att företaget tagit sin nya produkt till marknaden.

Med Collector Banks Tillväxtlån kan du låna upp till 1 500 000 SEK med en löptid på upp till 36 månader. Sedan juni 2019 har Collectors Tillväxtlån EU-stöd i form av ett lånegarantiprogram som möjliggör att en större grupp små och medelstora företag nu kan erbjudas finansiering utan säkerhet än tidigare.

Tillväxtlånet

Finansieringen möjliggörs genom stöd från EU-garantin för skuldfinansiering som stöttas finansiellt av EU via lånegaranti-instrumentet som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1287/2013 om inrättande av ett program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (COSME) (2014–2020).

Läs mer om tillväxtlånet!

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering