Företagsfinansiering  /  27 mar 2019  /  < 5 min

Vilka krav ska jag ställa på min finansieringspartner vid förvärv?

Under förvärvsprocessen, sker oftast tuffa förhandlingar. För att hitta en lösning som passar båda parter, brukar förutsättningarna ändras under samtalens gång. Därför bör du ställa krav på din finansieringspartner redan innan förhandlingarna sätter igång.

Vilka krav ska jag ställa på min finansieringspartner vid förvärv?

 I min senaste artikel, skrev jag om vad du som företagare själv kan göra för att skapa rätt förutsättningar inför ett företagsförvärv. Första steget är att hitta ett prospekt och därefter kartlägga potentiella synergier. I denna artikel, tittar vi närmare på förvärvsfinansiering och vilka krav du bör ställa på din finanseringspartner.

Vikten av att ha en flexibel finansieringspartner

Vissa förhandlingar går snabbt, andra drar ut på tiden. Oavsett hur lång tid de tar, är de oftast intensiva och innehåller överraskande moment. För att hitta en gemensam lösning behöver båda köparen och säljaren göra en del kompromisser. Det innebär att utgången inte alltid blir som planerad.

Som köpare behöver du kunna agera snabbt på säljarens eventuella motbud. Du kanske får avslag på ditt initiala bud, och behöver inom kort återkomma med ett nytt förslag. Därför är det en förutsättning att köparen och finansieringspartnern har en nära dialog, och har möjlighet att ställa om snabbt.

Snabba kast ökar kraven på en finanseringspartner

Här är ett fiktivt exempel av en situation som kan uppkomma under en förvärvsförhandling: 

Bolag A ska förvärva Bolag B och värderingen är satt till 100 MSEK. Bolag A planerar att föreslå att 50% ska finansieras med en säljarrevers. Resterande 50% ska betalas vid tillträdesdagen, varav bolag A kan betala 25MSEK från egen kassa, och har fått godkänt från banken att låna resterande, 25MSEK.

När Bolag A presenterar förslaget för Bolag B, får de snart avslag. Kort därefter kommer Bolag B tillbaka med ett motbud. De kan tänka sig att sälja verksamheten, med en säljarrevers på 25MSEK och 75MSEK ska betalas vid tillträdesdagen. Det innebär att Bolag A nu behöver ansöka om ett nytt förvärvslån. 

Hur snabbt banken kan ställa om och ge besked kommer vara avgörande för affären. Vid förhandlingar som dessa, finns det oftast en begränsad tidsperiod där Bolag A har exklusivitet att buda på Bolag B. Efter tidsperiodens slut, kommer nämligen andra intressenter kunna buda på det säljande bolaget.

Två förutsättningar för ett lyckat samarbete

Söker du en finansieringspartner inför ett företagsförvärv? Börja med att jämföra de olika alternativ som finns på marknaden. När du har hittat en intressant partner, är det viktigt att de tidigt visar ett engagemang och en närvaro. Innan du väljer, se till att du framförallt får svar på två frågor. 

Förstår de potentialen av affären?

En förutsättning för ett lyckat förvärv, är att det finns ett engagemang från den externa finansiären. Det är viktigt att de förstår potentialen av affären och de synergier som kommer uppstå efter förvärvet. Om de inte finns ett tidigt engagemang, bör du vända dig till en annan partner.

Hur närvarande kommer de att vara? 

Eftersom förutsättningarna kan ändras snabbt under förhandlingarna, är det viktigt att du har direktkontakt med en person som kan återkomma med snabba beslut. Om ledtiderna är långa, ökar risken för att svar på nya förfrågningar kan dra ut på tiden. Det kan i sin tur äventyra hela affären.

Att växa genom förvärv kan vara effektivt, om det finns rätt förutsättningar
. Vill du läsa mer om generella framgångsfaktorer som urskiljer de bolag som lyckas med sin tillväxt?
 Ladda ner artikeln där Kamjar Hajabdolahi, investeringsansvarig på Serendipity, tipsar om hur du lyckas med tillväxten.

Så lyckas du med tillväxten

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på företagsfinansiering