Handel  /  11 nov 2018  /  < 7 min

7 tips när Amazon kommer

Kenneth Qfvarnström är varumärkesstrateg, affärsdesigner och creative director på Brainforest. Idag gästar han bloggen och ger sju tips för att bli "Amazon-proof".

7 tips när Amazon kommer

Snart förändras affärslivet för de flesta handelsföretag. Amazon kommer till Sverige! Ingen vet exakt när men många spekulerar kring senhösten 2018. Andra menar att det kommer dröja till våren 2019. Nu vet vi att det dröjer längre. Men alla är överens om det kommer att ske inom en överskådlig framtid. Det är med skräckblandad förtjusning som många nu ställer sig frågan. Vad ska vi göra när Amazon kommer hit? Det korta svaret är; lär dig allt om hur Amazons ekosystem fungerar redan nu och använd den kunskapen till att utveckla din egen e-handel. Det kan ge ditt varumärke superkrafter!

Tips 1 - Ändra din produktmix

Amazon är världens största detaljhandelsföretag på nätet sett till intäkter och marknadsvärde. Här finns det enorma utbudet i många olika produktkategorier till en relativt låg prispunkt. Oavsett om du väljer att presentera dina produkter på Amazon eller om du väljer att öka din digital närvaro med en egen handelsplattform så är det viktigt att erbjuda egna labels med en smalare produktmix av hög kvalitet riktad mot utvalda kundsegment.

Tips 2 - Varumärket är viktigare än någonsin

Amazon handlar i första hand om om att sälja produkter. Inte bygga varumärken. Om du väljer Amazon så kommer du alltid att vara en ”gäst” i deras ”hus”. Dessutom har Amazon drygt 80 egna private labels och växer snabbt inom modesegmentet. Inom kort lär de bli betydligt fler. Så att bli beroende av Amazon är ingen bra strategi.  Där finns alltid en svårslagen konkurrens med produkter till en låg prispunkt. Men ett varumärke (brand) är mycket mer än en produkt (label). Det är ett semiotiskt och ideologiskt system som handlar om att leverera mening till utvalda kundsegment. Varumärkets främsta uppgift är att bygga relationer och göra kunden lojal. Det gör varumärket till din viktigaste tillgång. Välj dina kundsegment med omsorg och utveckla anpassade kunderbjudanden som löser deras utmaningar. Nu!

Tips 3 - Varumärkesupplevelsen ska drivas av estetik

Varumärkesupplevelser handlar om att ge kunden mervärden vid varje kontaktyta (touchpoint). Det första man tänker på är alltifrån kunskap och underhållning till rekommendationer och bekräftelser på köpet. Det få tänker på är möjligheten att bjuda på estetik och konvertera varumärket till rumsliga och digitala upplevelser. De rationella värdena processas i hjärnan medan de estetiska upplevelserna - i ord och bild - träffar rakt i hjärtat. När varumärket känns där stannar det kvar. Länge. Bra med tanke på att de flesta köp är emotionella.

Tips 4 - Bli en destination

När du börjat bygga ditt varumärke och levererar ett meningsfullt kunderbjudande till utvalda kundsegment så kommer de att återvända. Speciellt om det du levererar har en personlig anpassning också. För att bli en destination måste du med andra ord leverera meningsfulla upplevelser som engagerar. Vad engagerar dina kunder bortom produkten?

Tips 5 - Presentera en mission som du delar med kunderna

Amazon handlar om att köpa, köpa och köpa. Ett varumärke handlar om att leverera meningsfulla kundvärden bortom produkten. Amazons mission speglar intentionen att vara det mest kundcenterade varumärket i världen. Med de lägsta priserna, det bästa urvalet och mest tillgängliga produkterna är de på god väg. Det senare manifesterar man bland annat i lojalitetsprogrammet ”Prime” som mer än hälften av hushållen i USA använder. När du utvecklar ditt varumärke så ska du bland annat presentera en mission som berättar varför du finns (förutom att tjäna pengar) och ett unikt löfte som ger dig en position i kundens medvetande. När du blir bäst i din bransch på att förstå vilka behov dina kunder har kan du lösa dem. Så nöj dig inte med vad kunden vill ha. Ge dem vad de behöver! Det är nyckeln till hållbara relationer.

Tips 6 - Utveckla din egen story (om den är intressant så kommer kunden att lyssna)

Berätta inte om hur bra du är. Berätta istället om vad du kan hjälpa dina kunder med. Det vill säga kundnyttan du erbjuder. Använd en kundcentrerad berättarteknik som berör på djupet. Storyn skall bygga på ett löfte som manifesterar de meningsfulla värden du ger din kund. Då kan du sluta sälja och få kunden att köpa.

Tips 7 - Co-retailing. Arbeta tillsammans med varumärken i andra branscher

Vi kommer att se många och lite överraskande samarbeten mellan retailers i olika branscher framöver. Undersök redan nu vilka varumärken som delar din värdegrund och vilka andra varumärken som intresserar just dina kunder. Det finns många synergieffekter att hitta därute. Kom ihåg att den gemensamma Goliaten är Amazon. Många Davids kan tillsammans konkurrera och kanske utmana Amazon.

Vill du komma igång med lojalitetsbyggande insatser på ditt företag? Ladda ner guiden till vad du ska tänka på och vilka faktorer som gör att du lyckas.

Tre framgångsfaktorer för att bygga lojalitet

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på handel