Handel  /  16 dec 2018  /  < 4 min

Kunder kan ångra nätköp i ett år

Inför stora shoppinghögtider som jul och mellandagsrea är det viktigt att ha koll på både dina egna och dina kunders rättigheter. Visste du till exempel att dina kunder kan ångra sina köp i upp till ett år om du inte har gett rätt information?

Kunder kan ångra nätköp i ett år

I juletider handlas det mer än någonsin på nätet, inte minst under mellandagarna. Hallelujah tänker du som e-handlare, men det gäller att ha koll på lagar och regler för att inte hamna i olika tvister. Det finns speciella bestämmelser kring köp som sker online eftersom kunden inte har möjlighet att se eller känna på varan före köpet. I dessa fall har kunden med sig ett extra skydd.

Speciella regler för köp online

I vanliga fall behöver en kund kunna bevisa att det är fel på varan för att ha rätt att ångra ett köp. Men det finns alltså undantag för de varor som köps på nätet. Skyddet kommer i form av Distansavtalslagen som innebär att kunden till skillnad mot i butik har en lagstadgad ångerrätt. Den gäller även om det inte är något fel på varan och huvudregeln är att ångerrätten löper 14 dagar från att kunden mottog varan.

Vad många inte känner till är att ångerrätten kan gälla i ett helt år om företaget inte gett korrekt information till konsumenten i samband med köpet. Informationen ska inte bara vara utförlig, utan företaget behöver dessutom kunna bevisa att de faktiskt lämnat informationen till kunden.

Om det blir en tvist och företaget inte kan bevisa för Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) att de informerat kunden om ångerrätten, ska kunden få returnera sin produkt och få pengarna tillbaka. Det går till och med att returnera använda varor, men då har du som företag rätt att ta ut en avgift som motsvarar varans eventuella värdeminskning.  

En lag för att främja handel inom EU

Kanske tycker du som e-handlare att det känns hårt och orättvist, men lagen finns för att stimulera handel inom EU och en reglering av ångerrätten är nödvändig för att människor ska våga handla. Alltså är det bästa du kan göra att se till att informera dina kunder om ångerrätten för att slippa eventuella problem.

Informationen du behöver ge till din kund är:

  • Att det finns ångerrätt
  • Hur lång ångerfristen är
  • Hur kunden ska gå tillväga för att ångra sig
  • Säkerställ att det finns ett standardformulär, med tydlig hänvisning till var detta finns, som kunden kan använda när den ångrar sig

Information och kommunikation kan vara avgörande för kundnöjdheten och för att bygga lojalitet. Ladda ner vår artikel om hur du lyckas med ditt lojalitetsarbete för fler tips.

 Tre framgångsfaktorer för att bygga lojalitet

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering