Handel  /  30 sep 2018  /  < 4 min

Less is more – fördelarna med en enhetlig lösning

Vi har i tidigare blogginlägg skrivit om fördelarna med att erbjuda samma upplevelse till kunderna oavsett försäljningskanal. Men faktum är att det finns fler vinster att kamma hem än ökade konverteringar och nöjdare kunder.
Less is more – fördelarna med en enhetlig lösning

Det kan låta enkelt att sälja en vara till en kund, men det är onekligen mer komplicerat än det låter. Inte minst med dagens krav på närvaro i flera olika kanaler, såväl fysiska som digitala. Ofta börjar förflyttningen i en befintlig lösning som hela tiden byggs på för att skapa nya förutsättningar. System läggs på system och oändliga konsulttimmar och integrationer ska betalas. Plötsligt står du där med ett nytt Försäkringskassan, och det var inte precis tanken. Eller hur?

Men det finns sätt att komma runt Försäkringskassanfällan och skapa en bättre och enklare upplevelse både för köpare och säljare. Med en extern leverantör som kan ta ett helhetsgrepp om försäljningskanalerna kan du ge en kundorienterad köpupplevelse samtidigt som du frigör resurser. Det blir i slutändan både billigare och lönsammare än en kombination av vad egna och externa lösningar hade varit.

Dagens B2B-handel släpar fortfarande efter vad gäller den här förflyttningen – anledningen ligger i att man ”gör som man alltid gjort”. Traditionellt sett har tjänste- och produktföretag skött faktureringen mot sina företagskunder själva. I en mogen organisation är det risk att gamla sanningar, processer och system står i vägen för utvecklingen mot en mer effektiv och lönsam verklighet. Det gör att det inte alltid är lätt att sälja in en extern aktör internt. Även om du som e-handelschef förstår fördelarna kan du stöta på patrull hos exempelvis IT, sälj- eller ekonomiavdelning. En förändring kan tyckas låta dyr eller till och med uppfattas som ett hot mot de egna arbetsuppgifterna. Men lyckas du få med dig alla i den egna verksamheten på tåget kommer de snart inse att det bara bidrar med positiva effekter. Med en extern lösning kan onödiga manuella arbetsuppgifter digitaliseras och interna resurser frigöras för att läggas på sälj- och kundfokuserade aktiviteter. Dessutom är en extern leverantör expert på sina områden och i regel bättre på att hantera godkännande av krediter, hantering av betalningar och skapa flöden som underlättar försäljningen.

Tre tips för att komma igång

  1. Sätt ett tydligt syfte och mål. Varför ska det göras en förändring och vad blir vinsterna?
  2. Få med hela organisationen på tåget och se till att alla arbetar mot samma mål genom transparens, information och delaktighet.
  3. Omfamna förändring och ha ett öppet sinne. 

Vill du få fler tips? Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du upphandlar en ny betallösning.

15 saker att jämföra vid val av betallösning

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering