Att gå från övervägande traditionell försäljning till e-handel kan vara en utmaning. Var ska man börja? Ska man ta små kliv eller stora? Jag träffar ofta …
14 eller 30-dagars faktura kanske inte låter som en särskilt avgörande fråga. Men faktum är att det har större påverkan på kundens köpresa än du tror. Vi …
En stor fördel med e-handel kontra traditionell butikshandel är att det finns en enorm mängd data att tillgå. Mängden data kan ibland bli så stor att det är …
Den 27:e februari 2017 antog EU-rådet en förordning om att förbjuda omotiverad geoblockering på den inre marknaden – alltså inom EU/EES. Det innebär att man …
När du kommer igång med en extern betallösning kanske du märker att beviljandegraden förändras. Hur kommer det sig och varför kan inte en extern part godkänna …
Företagsbloggen

Prenumerera på handel