Handel  /  10 mar 2019  /  2 min

Så förenklar e‑handel arbetslivet

I en stor undersökning genomförd i samarbete med SIFO har vi frågat 300 köpande företag om deras vanor att handla på nätet. 57 % av de tillfrågade menar att e‑handeln underlättar deras vardag på jobbet genom att de sparar tid.

Gul hjullastare med en blå och vit tidsvisare på flaket mot lila bakgrund

Frågar man en privatperson på vilket sätt e-handel underlättar vardagen svarar nog de flesta att det sparar tid och är enkelt. Men ser det ut på samma sätt för företag? I vår undersökning visar det sig att majoriteten av företagen som e-handlar tycker det förenklar vardagen, framförallt genom tidsbesparing. Vi har sammanställt svaren.

”Vi sparar tid”

En majoritet av de tillfrågade menar att e-handel underlättar vardagen på jobbet eftersom det sparar tid: ”Vi kan få saker levererat till vår dörr istället för att personalen ska springa runt i butiker, så vi sparar tid”. Även om många företag angav flera olika fördelar med e-handeln var tidsaspekten den mest avgörande faktorn:”Jag sparar tid och jag känner mig säkrare eftersom jag kan se olika alternativ, jämföra priser, kvalitet och miljöpåverkan på varorna jag köper”.  

”Jag kan göra det när som helst”

Förutom att spara tid är tillgängligheten en faktor som underlättar vardagen på jobbet: ”Jag kan börja med en beställning och fortsätta med den en annan dag. Det förenklar och man kan beställa när man har tid”. Dessutom behöver man inte ens vara på jobbet för att göra sin beställning, utan kan enkelt sköta det från mobilen när man är på språng: ”Jag kan göra det när jag vill med mobilen och slipper ha kontakt med en säljare”.               

”Enkelt, smidigt och en bra överblick”

Andra anledningar till att e-handel förenklar vardagen är enkelheten och smidigheten: ”Det gör att jag slipper åka fem mil för att handla kopieringspapper. Det är enkelt och smidigt”. Dessutom ger det en bra överblick över vilka varor som erbjuds och om de finns på lager:       

”Vi behöver inte lägga ner tid på att ringa in en order. Och det är en mycket effektivare lösning eftersom vi kan se om produkten finns på lager eller inte. Det blir även lättare att göra prisjämförelser”.            

”Det förenklar inte”

En liten grupp, 4% av de tillfrågade, menar att e-handel inte förenklar vardagen, utan till och med försvårar den ibland: ”Det förenklar inte alls. Vi är emot allt som har med knappar att göra”. Andra menar att det är tekniska hinder som gör det svårt: ”Jag använder enbart e-handeln för att få en översikt över vad jag vill köpa, men sedan gör jag beställningen som vanligt för att den ska kunna registreras som andra köp i vårt interna system”.   

Ta del av fler insikter om hur företag handlar online i rapporten Collector Convert: 
Till Collector Convert 2019


Information om undersökningen:  

Företag i alla branscher som i olika situationer och med olika frekvens köper/beställer varor/tjänster till sitt företag via internet. Vi uteslöt enmansföretag, men i övrigt inkluderades företag i alla storleksklasser, från 1-9 anställda och upp till 499 anst. Vi uteslöt offentliga förvaltningar, då dessa har särskilda krav när det gäller upphandlingar/inköp, samt partihandelsföretag. 

Två målgrupper/intervjupersoner:  

  • de som lägger beställning (t ex reception, vaktmästeri, facility manager) 
  • chef på ledningsnivå (ansvarig för inköp)

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering