Handel  /  6 jan 2019  /  < 5 min

Tillgängliggör data för att motivera och engagera

Att hänga med i digitaliseringen ställer krav på mål och uppföljning. Som företag finns det en stor vinning i att rapportera om hur investeringar betalar sig och vad medarbetarnas dagliga arbete faktiskt bidrar till – på så vis skapas både delaktighet och engagemang från alla på företaget.
Tillgängliggör data för att motivera och engagera

Idag expanderar många företag sina digitala ekosystem för att hänga med i de snabba svängarna som digitaliseringen möjliggör, inte minst e-handlare. Men det finns en risk i att skynda att lansera nya lösningar innan man hunnit definiera sina mål. Att utveckla och digitalisera utan ett ramverk för att följa upp förväntat värde och effekt är inte bara kortsiktigt utan även dumdristigt.

Tillgängliggör data för att skapa engagemang

Som företag finns det en skyldighet att rapportera om hur investeringar betalar sig och vad de anställdas dagliga arbete faktiskt bidrar till. Om alla på företaget ser att deras insatser mappar mot något övergripande stimulerar och motiverar det. Det blir även enklare att se sin del i helheten. Det är därför hög tid att demokratisera och tillgängliggöra information om hur företaget mår till hela organisationen.

Hur gör man? Det bästa sättet att tillgängliggöra relevant data till anställda är att ge insikter och analyser i realtid. I dagens snabba utveckling är det inte möjligt att manuellt skapa en bild över olika effekter, rapporterna kommer hinna bli daterade innan de är färdiga och blir på så vis inte mycket värda. Fråga dig själv hur länge ni har råd att vänta på att se att det inte gick enligt förväntan. Förmodligen inte så länge.  

Digitala skärmar för statistik i realtid

Genom att presentera information på digitala skärmar kan du i realtid ge en förenklad bild av vad som händer här och nu. På så vis kan du visualisera hur olika initiativ bidrar till nytta och effekt i bolaget. Dessutom ger det möjlighet att snabbare agera på avvikande trender.

Vad visualisering av data i realtid löser

  • Målstyrt arbetssätt: Visualisering av data förenklar möjligheten för hela arbetsteamet att gemensamt peka ut en riktning och arbeta målstyrt. Det förändrar kommunikationen kring lösningar och tjänster.
  • Stödfunktion: Tydligt rapporterade resultat hjälper till att bygga en ny typ av medvetenhet kring effekter och nytta. Synliga trender hjälper teamet att snabbare åtgärda situationer i det dagliga arbetet och blir i förlängningen en centraliserad källa för kvalificerat beslutsunderlag.
  • Transparens: Insikterna stannar inte längre hos några få utvalda personer utan delas till hela organisationen. Enkelheten skapar ett bredare intresse och förståelse för digitala kanalers effekt på̊ användaren.

Visa helheten och skapa intresse

Som företag vinner du på att våga vara transparent inför dina medarbetare. Fastna inte i detaljer utan visa helheten genom att skapa intresse och hype. För dig som jobbar med e-handel kan det vara att visa vilka produkter som trendar, hur många som besöker sidan, dagliga intäktsmål, få förslag på produkter som ska frontas eller att i realtid följa vad kunden gör på sajten.

Att dela insikter med alla anställda bör vara något som växer in i organisationens ryggrad. Det ska vara viktigt att ta del av och agera på vunna insikter. Om det inte redan är viktigt, gör det viktigt. Det är dags att demokratisera datan!

Läs artikelserien om hur du som e-handlare kan arbeta med din kunddata. 

Del 1: Analysera din kunddata och agera därefter

Kommentarer

Företagsbloggen

Prenumerera på bloggportal

Prenumerera på handel

Prenumerera på företagsfinansiering